Werkgevers slaan alarm

Werkgevers in de cultuursector willen graag fatsoenlijke arbeidsovereenkomsten en beloningen bieden, maar kunnen dat niet zonder steun van landelijke en lokale overheden.. Dat stelt de Federatie Cultuur in reactie op de analyse van de SER en de Raad voor Cultuur die alarm sloeg over de zwakke positie van werknemers en zzp’ers in de cultuursector. „De doorgeschoten bezuinigingen leggen een bom onder de culturele infrastructuur, landelijk en lokaal”, schrijft de koepel van werkgeversverenigingen.