Prijzen volgen het aanbod

None

De correctie in grondstofprijzen is enorm geweest en ik denk dat deze beleggingscategorie aan het uitbodemen is. Grondstoffen kennen zeer lange investeringscycli. De huidige kaalslag in prijzen heeft geleid tot het schrappen van grote investeringen in nieuwe projecten. Dat zal uiteindelijk leiden tot beperking van het aanbod. Deze aanbodreductie zet de toon voor de prijsontwikkeling op langere termijn.

Anderzijds kent het huidige prijsherstel ook weer een natuurlijk plafond om dezelfde reden. Fors hogere prijzen zullen immers snel tot hernieuwde investeringen leiden. Te denken valt bijvoorbeeld aan Amerikaanse schalie-olieproducenten, waarbij een aantal projecten alweer rendabel wordt bij een olieprijs boven de 50 dollar per vat. Heftig prijsherstel bijt zichzelf dus al snel in de staart.

Maar als de economische groei in het Westen vertraagd of China een harde landing maakt, dan heeft dit op de korte termijn uiteraard weer vraagreductie en hernieuwde prijsdalingen tot gevolg. Ik verwacht dit echter niet in 2016.