‘Overheid heeft zelf schuld aan wantrouwen burgers’

Volgens aankomend commissaris van de koning van Groningen René Paas heeft de overheid onzekerheid gecreëerd bij een flink deel van de bevolking.

Portret van Rene Paas, commissaris van de Koning in Groningen. Foto: Remko de Waal/ANP

De overheid is de afgelopen jaar „guur” geworden en „wantrouwend” tegenover burgers, waardoor die op hun beurt de overheid zijn gaan wantrouwen en de onderlinge onverdraagzaamheid groeit. Dat zegt René Paas (CDA), die komende woensdag wordt geïnstalleerd als commissaris van de koning in Groningen.

Paas was vanaf 2009 voorzitter van Divosa, de vereniging van sociale diensten. Volgens hem leven mensen in de bijstand steeds meer in een „parallel universum”, waardoor het voor de anderen makkelijker wordt om over die groep „allerlei beelden” te helpen en te denken dat ze „een schop onder de kont” moeten hebben.

Lees het gehele interview: met René Paas.

Hij noemt het resultaat van jarenlang hard beleid voor bijstandsgerechtigden „in de meeste gevallen twijfelachtig”. Volgens Paas heeft de overheid onzekerheid gecreëerd bij een flink deel van de bevolking.

„Als mensen niet zelf tussen wal en schip vallen, horen ze het wel van anderen en denken: dat kan mij ook overkomen. Je krijgt er een uitsluitende samenleving van en je oogst wat je zaait: boze, achterdochtige burgers.”

Paas zegt dat de Groningers die gedupeerd zijn door de gasbevingen „achteloos aan hun lot zijn overgelaten” en dat de overheid het daardoor over zichzelf heeft afgeroepen dat mensen cynisch worden.

Als commissaris wil hij werken aan het herstel van vertrouwen bij die groep. Dat ziet hij als een „nationale opgave”.

„Eén bedrijf [de NAM /red.]mag hier straffeloos schade toebrengen aan de eigendommen van duizenden – dat is uniek in Nederland. Ik ben heel gemotiveerd hier wat aan te doen. De zorg en onzekerheid moeten worden weggenomen. Overal in Nederland gelden dezelfde veiligheidsnormen voor dijkdoorbraken, neerstortende vliegtuigen en ontplofte kerncentrales, maar Groningers moeten in onveilige huizen wonen?”

    • Petra de Koning
    • Wubby Luyendijk