Nieuw evenwicht zoeken

De grondstofprijzen herstelden van hun eerdere dieptepunt, maar de vooruitzichten zijn nog niet zo positief. In olie en industriële metalen is sprake van overcapaciteit en het verminderen daarvan vergt veel tijd. De OPEC en Rusland hebben hun productie het afgelopen jaar zelfs verhoogd.

Alleen in de VS is sprake van een lichte productieafname, mede door faillissementen. Zondag overleggen de olieproducerende landen over productiebeperkingen. Een eventueel akkoord heeft pas met vertraging effect op de productie, als de landen zich er al aan houden.

Bij de industriële metalen is eveneens sprake van overcapaciteit. Wel is nu een punt bereikt dat de productie enigszins wordt verminderd, doordat onrendabele mijnen worden gesloten.

Aan de andere kant is de vraaggroei naar grondstoffen laag door de gematigde economische groei. De sterke prijsstijging van de afgelopen weken lijkt daarom voor een groot deel sentimentgedreven en de twijfel is of de fundamentele factoren de stijging nu zullen overnemen.