Canada gaat euthanasie toestaan voor wie ongeneeslijk ziek is

De regering-Trudeau wil euthanasie toestaan voor ongeneeslijk zieken. De meeste Canadezen zijn voor.

Canada gaat euthanasie legaliseren voor mensen met ongeneeslijke ziektes die ondraaglijk lijden. Een wetsvoorstel met die strekking is deze week ingediend door de Canadese ministers van Gezondheidszorg en Justitie. Naar verwachting stemt het parlement deze zomer in met de wet.

In de praktijk komt euthanasie al voor in Canada, met name in de provincie Quebec, die vorig jaar een eigen wet heeft ingevoerd. Ruim een jaar geleden besloot het Canadese Hooggerechtshof, dat Canadezen een grondwettelijk recht hebben om in bepaalde omstandigheden zelf te beslissen hoe en wanneer hun leven ten einde komt. De vorige, Conservatieve regering van premier Stephen Harper werd in oktober verslagen door de Liberalen van Justin Trudeau, die nu aan die opdracht gehoor geven.

Volgens het wetsvoorstel kunnen alleen volwassenen met een dodelijke, ongeneeslijke ziekte die toerekeningsvatbaar zijn en „ondraaglijk lijden” van een arts medicatie krijgen om hun leven te beëindigen, of het middel door een arts laten toedienen. Elk geval wordt geëvalueerd door twee artsen. Artsen worden niet verplicht om aan zelfdoding mee te werken. Om ‘zelfmoordtoerisme’ te voorkomen krijgen alleen patiënten in het Canadese zorgstelsel, dus inwoners van Canada, het recht op hulp van een arts bij zelfdoding.

Een ruime meerderheid van de Canadezen steunt de euthanasiewet. Maar er is felle oppositie vanuit kerkelijke hoek. Verwijzend naar Nederland en België schetsen tegenstanders een schrikbeeld waarbij de allerzwaksten een spuitje krijgen om zorgkosten te besparen.

„Deze regering is erop gericht om de rechten van Canadezen te respecteren en hun keuzevrijheid te verdedigen”, aldus Trudeau. „Tegelijkertijd willen we de zwaksten in de samenleving beschermen.”

    • Frank Kuin