Van privacy tot rijafstand: er is nog veel onduidelijk

De introductie van zelfrijdende auto’s is niet alleen een technische zaak. Ook veel regels moeten op de schop. Europa maakt een begin.

Vanaf 2019 kunnen zelfrijdende auto’s in heel Europa de weg op. Europese landen zullen hun nationale vervoersregels afstemmen en grensoverschrijdende tests uitvoeren. De digitale communicatie wordt gestandaardiseerd zodat auto’s informatie kunnen uitwisselen met elkaar en met de infrastructuur.

Dat hebben de Europese transportministers donderdag afgesproken in de ‘Declaration of Amsterdam’. De verklaring beoogt samenwerking tussen autofabrikanten, nationale overheden en Europese instellingen. Voor het eerst zijn op politiek niveau afspraken gemaakt over zelfrijdende auto’s.

In de tekst wordt een voorbehoud gemaakt over het moment van invoering van Europese regels. Regels voor ‘connected and automated driving’ „zouden gereed moeten zijn, indien mogelijk, in 2019”.

Toelating in 2019 is niet meer dan een streven. Het lijkt onwaarschijnlijk dat in 2,5 jaar tijd alle barrières worden opgeruimd en alle vragen worden beantwoord. Naast de technische innovatie moet er op politiek en maatschappelijk vlak nog veel gebeuren voordat zelfrijdende auto’s worden toegelaten op de Europese wegen. Bestaande afspraken, zowel voor voertuigen als voor verkeer, voldoen niet meer.

Wetgeving over de minimale afstand tussen auto’s en het verplicht vasthouden van het stuur moet worden aangepast. Er moeten afspraken worden gemaakt over het delen van gegevens en het beschermen van privacy. Wie is de eigenaar van de enorme hoeveelheid data die de auto verzamelt? Ook moet de veiligheid van de software – virussen, hackers – en de betrouwbaarheid van internetverbindingen worden gegarandeerd. Er zijn ingrijpende gevolgen voor de telecom- en verzekeringsbranche.

Volgens minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu, VVD), zijn zelfrijdende auto’s veiliger, duurzamer en efficiënter. Menselijk falen is de oorzaak van 90 procent van de verkeersongelukken. Dicht op elkaar rijden zorgt voor betere doorstroming en minder files. Daarnaast is er een direct economisch belang: banen voor Europese autofabrikanten.