‘Schadelijke stoffen bijna weg uit de lucht’

Dat zei brandstofexpert Hans Kattenwinkel in het blad Autoweek.

De aanleiding

Na de klimaattop in Parijs en ‘dieselgate’ laaide het debat over de autobrandstof van de toekomst op. In het blad Autoweek drong brandstoffenexpert Hans Kattenwinkel erop aan fossiele brandstoffen niet te snel op te geven. Auto’s zijn enorm veel schoner geworden, zei hij. We checken zijn uitspraak: lood, benzeen en zwaveldioxide zijn bijna uit de lucht verdwenen.

Waar is het op gebaseerd?

Deels op eigen ervaring in de oliewereld, zegt Kattenwinkel desgevraagd. En lood, benzeen en zwavel verdwenen uit de benzine onder druk van de Europese brandstofnormen, die in de jaren tachtig van kracht werden (EN 228).

En, klopt het?

We lopen de stoffen langs in het Compendium voor de leefomgeving van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Lood. Kan schade veroorzaken aan hersenen, zenuwstelsel en nieren. De loodemissie door wegverkeer is teruggelopen van 1.300 ton in 1980 tot vrijwel nul in 2000 – het huidige niveau.

Benzeen. Kan kanker veroorzaken en is giftig voor het bloed. De afgelopen twintig jaar is de uitstoot van benzeen door auto’s sterk afgenomen. Dit komt door de driewegkatalysator in auto’s, technische verbeteringen en verlaging van het benzeengehalte in benzine. De benzeenconcentratie in de lucht bedraagt nu in Nederland 0,6 tot 1,4 microgram per kubieke meter. Dat is ver onder de EU-norm van 5 microgram.

Zwaveldioxide. Draagt bij aan verzuring van het milieu en vermindert waterkwaliteit en biodiversiteit. Begin jaren zeventig zat er 100 tot 200 microgram zwaveldioxide per kubieke meter in de lucht. Tegenwoordig is dat 0,5 microgram (op het platteland) tot 10 microgram (industriegebeid). Dat is vooral te danken aan de overstap van kolen naar op aardgas, en in mindere mate door het verdwijnen van zwavel uit brandstoffen.

Wel, zo erkent Kattenwinkel, is stikstofdioxide nog een groot probleem. Deze stof maakt dat mensen in Nederland gemiddeld vier maanden korter leven, leerde een publicatie van het RIVM in 2015. Belangrijke bron van stikstofdioxide zijn dieselauto’s.

Conclusie

De RIVM-metingen laten zien dat de hoeveelheden lood, benzeen en zwaveldioxide spectaculair zijn gedaald, zij het niet alleen doordat auto’s schoner zijn geworden. We beoordelen de uitspraak als waar.

    • Karel Berkhout