Beslist.nl stopt als teamsponsor

Beslist.nl is de volgende die stopt als hoofdsponsor in het schaatsen. De vergelijkingssite steunt sinds 2012 de ploeg van trainer Gerard van Velde, waarvoor onder anderen de broers Michel en Ronald Mulder en de Amerikaan Shani Davis uitkomen. Directeur Kees Verpalen uit in een toelichting kritiek op de KNSB, de Nederlandse schaatsbond, die hij „log” en „niet efficiënt” noemt. „De balans tussen de zichtbaarheid en recht van teamsponsoren en hun investering in de schaatssport is compleet zoek. De KNSB verwacht in verhouding een buitenproportionele bijdrage van sponsoren.” Verpalen had een optie genomen op nog twee seizoenen als sponsor, maar daar komt het niet meer van. Eerder stopten al Stressless, Corendon en Continu als grote schaatssponsoren. (NRC)