Joodse sloppenwijk 17de eeuw

None
Foto Roos Pierson

Op de Valkenburgerstraat zijn restanten van een 17de-eeuws joods krottenwijkje gevonden. Op de afgegraven plek vond stadsarcheoloog Jerzy Gawronski de fundering van steegjes en woningen. De gangen tussen de kamerwoningen waren nog geen meter breed en in de huisjes van 4 bij 4 meter woonden wel 10 familieleden. Onder barre omstandigheden: de vloer was vochtig van de gracht, er waren veel ratten en de huizen hadden geen ramen of deuren. „Hier woonden de aller- allerarmsten”, zegt Gawronski. In 1930 was de wijk zo verpauperd dat deze gesaneerd werd. „Het is wonderbaarlijk dat we zoveel sporen vonden”, aldus de stadsarcheoloog. De plek is inmiddels weer dichtgegooid. Er komen woningen en een hotel.