Albanezen grootste groep voor asiel

Door een scherpe daling van het aantal Syrische asielzoekers vormen nu Albanezen de grootste groep die een eerste asielaanvraag doet in Nederland. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek donderdag heeft gepubliceerd. Syriërs blijven wel de grootste groep onder de nareizigers. In maart deden 224 Albanezen een eerste asielverzoek tegenover 127 Syriërs. Verder kwamen er rond de tachtig asielzoekers uit Servië en Kosovo. Ook eerder dit jaar arriveerde al een substantiële groep asielzoekers uit Albanië. In januari waren dat er 228, in februari 250. Albanië geldt als veilig land. Asielzoekers uit dat land worden sinds kort versneld teruggestuurd. (NRC)