Kabinet wil kleine pensioenen bundelen

Pensioenfondsen Het afkopen van kleine pensioenpotjes verdwijnt. Samen kunnen ze een echt pensioen voor later vormen.

Het kabinet wil pensioenfondsen en verzekeraars vanaf medio 2017 verplichten om kleine pensioenpotjes van werkenden samen te voegen. Dat moet voorkomen dat pensioenopbouw bij vorige werkgevers nu al wordt afgekocht. Door het bundelen van pensioengeld in één fonds moeten werkenden meer pensioen voor later kunnen opbouwen. Het is een fundamentele hervorming van de pensioenregeling voor miljoenen Nederlanders. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken, PvdA) kondigde het plan donderdagavond aan in een brief aan de Tweede Kamer.

Door de flexibilisering van de arbeidsmarkt hebben mensen vaker losse contracten. Het aantal flexwerkers is de laatste tien jaar met ruim 660.000 gestegen tot 1,9 miljoen in 2015. Het gevolg is dat steeds meer mensen versnipperd pensioen opbouwen, vooral in de uitzendbranche, horeca en schoonmaak.

Als de opbouw lager is dan 466 euro per jaar mogen fondsen hun pensioenverplichting afkopen. Mensen krijgen dan eenmalig een veelvoud van hun jaarbedrag, in plaats van maandelijkse uitkeringen later. Dat is niet in belang van deelnemers, vindt Klijnsma. „Ik vind het een groot goed dat kleine pensioenen hun pensioenbestemming houden”, schrijft ze aan de Kamer.

De staatssecretaris wil fondsen verplichten om kleine pensioenen te bundelen als mensen van werkgever wisselen. De opbouw verhuist dan mee naar het fonds van de nieuwe werkgever of naar het fonds waar ze tot nu toe het meeste pensioen hebben opgebouwd.

Het doel is dat de kleine pensioenen samengevoegd boven de afkoopgrens van 466 euro uitkomen. Zo wordt dit spaargeld tijdens het werkende leven verder opgebouwd tot de pensioenleeftijd. Voor de uitkering geldt dan alleen de regeling van het laatste pensioenfonds.

Het gaat vooralsnog alleen om nieuwe pensioenpotjes die werkenden na invoering van de wet opbouwen. Klijnsma laat onderzoeken of het mogelijk is ook bestaande kleine pensioenen mee te nemen.

Veel kleine pensioenen zijn niet overzichtelijk voor deelnemers. De versnippering zorgt ook voor meer administratiekosten voor pensioenfondsen. Die kosten worden betaald door alle deelnemers bij een fonds en gaan uiteindelijk ten koste van de ruimte voor uitkeringen.

Het overhevelen van de pensioenpotjes zal volgens wettelijke rekenregels gaan. De overdrachtskosten worden niet betaald door de deelnemer, maar door het collectief.

Het systeem moet automatisch werken als mensen van baan wisselen. Klijnsma gaat hiervoor de technische mogelijkheden verkennen. Ook gaat ze in overleg met het Pensioenregister om te kijken hoe persoonlijke informatie kan worden gedeeld.

    • Eppo König