Albanezen nu koploper bij aanvragen asiel

Sinds het begin van de vluchtelingencrisis kwamen de meeste verzoeken uit Syrië of Eritrea, maar in maart kwam daar verandering in.

Vluchtelingen vertrekken van de tijdelijke noodopvang Heumensoord. Foto Piroschka van de Wouw / ANP

Niet Syriërs, maar Albanezen hebben vorige maand het vaakst asiel aangevraagd in Nederland. Dat is voor het eerst sinds het begin van de vluchtelingencrisis in 2015, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Van de 1.233 verzoeken in maart werden er 224 ingediend door Albanezen.

Het aantal verzoeken uit het als veilig aangemerkte Albanië ligt daarmee overigens iets lager dan in januari en februari, toen er volgens het CBS respectievelijk 230 en 250 aanvragen van Albanezen binnenkwamen. Dat die groep nu koploper is, komt vooral doordat het aantal verzoeken van Syriërs en Ethiopiërs de laatste tijd flink daalde.

Waar op het hoogtepunt in oktober nog zo’n vijfduizend Syriërs asiel aanvroegen, waren dat er in maart nog slechts 127. Onder Eritreeërs lag de piek in juni met 1.250 aanvragen en ook dat aantal daalde vorige maand tot onder de honderd. De hoeveelheid aanvragen uit Albanië steeg afgelopen winter juist, zonder een duidelijke verklaring.

Lees ook het stuk dat NRC schreef over de kansloze asielaanvragen uit Oekraïne.

Direct afgewezen en teruggestuurd

Dat steeds meer asielaanvragen worden ingediend door mensen uit een veilig land constateerde ook de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vorige maand al. Omdat asielzoekers uit veilige landen in principe geen bescherming nodig hebben, worden hun aanvragen sinds 1 maart versneld afgewezen, waarna de aanvragers worden teruggestuurd, aldus de IND in een verklaring:

“Asielaanvragen van mensen uit veilige landen van herkomst worden met voorrang behandeld. Zij worden direct na aankomst in Nederland door de IND gehoord en in principe afgewezen.”

Bij het bepalen of een land veilig is, wordt gekeken of er geen sprake is van foltering, onmenselijke behandeling of vervolging wegens ras of geloof. Landen als Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Macedonië, Montenegro en Servië staan op de lijst met veilige landen, evenals bijvoorbeeld Marokko en Mongolië.

Het totale aantal asielaanvragen bereikte in maart overigens het laagste punt sinds het voorjaar van 2015, zo meldde de IND dinsdag al. Bij de dienst kwamen vorige maand 1.233 verzoeken binnen, tegen 1.771 in februari. Op het hoogtepunt in oktober waren dat er nog bijna 10.000.

    • Joost Pijpker