Al kamperend de stad vernieuwen

In Amsterdam is het dorp FabCity neergestreken. Het wil zowel een broedplaats als etalage voor de stad van de toekomst zijn.

Broedplaats FabCity op de kop van het Java-eiland in Amsterdam. Foto Maurice Boyer

Boven de bonte verzameling van meer dan 50 paviljoens, werkplaatsen voor 3D-printers, experimentele woningen en een minitheater wapperen talloze witte vlaggen. „We geven ons niet over, maar willen wel neutraliteit uitstralen”, vertelt Egbert Fransen, directeur van Pakhuis de Zwijger. Hij is een van de initiatiefnemers van FabCity: een tijdelijk dorp, neergestreken op de kop van het Java-eiland in Amsterdam. Tussen 11 april en 26 juni werken hier ontwerpers, uitvinders, studenten en kunstenaars aan ideeën om steden duurzamer te maken. Het is een onderdeel van Europe by People, het culturele programma van het Nederlands voorzitterschap van de EU.

De komende maanden vindt er op en rond de campus een uitgebreid studieprogramma plaats voor ruim 400 studenten van verschillende MBO’s, hogescholen, universiteiten en kunstacademies uit Nederland en de rest van Europa.

Gedurende het programma is het terrein toegankelijk voor bezoekers: het moet namelijk zowel broedplaats als etalage voor de stad van de toekomst zijn. Daarnaast is er in juni een kunstprogramma in samenwerking met het Holland Festival, Over het IJ Festival en theatergroep Wunderbaum.

Op het terrein hangt een ontspannen campingsfeer. „Je loopt makkelijk even naar de buren om een zaag of een hamer te lenen”, zegt Daan Goedkoop die met zijn bedrijf MX3D met een 3D-printer voor staal op het terrein staat. Het bedrijf is op dit moment onder andere bezig met het printen van een brug voor de binnenstad van Amsterdam. „Het werk dat we komende maanden hier gaan doen hadden we ook in onze werkplaats kunnen doen, maar hier is het veel interessanter. Je raakt zo makkelijk met elkaar aan de praat.”

Dat is precies het idee, benadrukt Mark Borst, betrokken bij de organisatie. „Het moet gaan als op de camping in Frankrijk: op dag één groet je elkaar, op dag twee leen je een hamer, op dag drie ga je samen koken en speel je jeu de boules. Het jaar daarna ga je misschien samen op vakantie.”

De eerste vruchten van de kruisbestuiving zijn op dag twee van het project al zichtbaar. Rick Buchter is betrokken bij het Wikkelhuis, een type huis waarvan de kern bestaat uit om elkaar gewikkelde lagen gerecycled ribbelkarton. Duurzaam materiaal, maar het Wikkelhuis moet voor stroom en watervoorziening nog op het reguliere stroomnet worden aangesloten. Hij kwam via FabCity in contact met de mensen van Sustainer Homes, verderop op het terrein. „Zij zijn juist heel ver in het maken van zelfvoorzienende woningen, we hebben al afgesproken elkaar te gaan helpen.”

    • Thomas van Huut