Aboutaleb, pleurt op met je paternalisme

De burgemeester moet de lijn van het college volgen, vinden Koen Sijtsema en Michael Vos

Ahmed Aboutaleb wordt geprezen van links tot rechts wegens zijn stellingnames tegen radicalisme en sterke optredens in de media. Maar is dit terecht? Voor veel mensen is hij de ideale partijleider van de PvdA, of misschien zelfs de ideale premier. Aboutaleb is rustig, duidelijk en fel waar het moet in het debat. Kortom, een goede burgemeester voor Rotterdam. In een onconventioneel college met wethouders van Leefbaar, D66 en het CDA, weet Aboutaleb de balans te bewaken. Tot zover de complimenten.

Aboutaleb maakt royaal gebruik van zijn bevoegdheden waar het gaat om openbare orde en veiligheid. Dit gaat vaak tegen de geest van het college in, dat zich profileert op vrijheid voor ondernemers. Aboutaleb sluit coffeeshops en schort 24-uursvergunningen van horeca op, en blijkt daarmee toch meer van de vorige burgemeester Ivo Opstelten weg te hebben dan gedacht. Beste Rotterdammers, Aboutaleb weet beter dan u wat goed voor u is.

Recent haalde de veelgeprezen burgervader het nieuws door horecagelegenheid Plan C geen nachtvergunning te geven. Om twee uur het licht uit. Een klap voor de ondernemer in kwestie die alles in het werk heeft gesteld om overlast te beperken. Een burgemeester zou juist samen moeten werken met de ondernemers in zijn stad om overlast te beperken in plaats van dwars te liggen. Met z’n allen om twee uur door de bezemploeg naar buiten worden geveegd leidt tot overlast, omdat mensen in groten getale op straat blijven hangen. Een grote groep die in een keer op straat komt levert meer overlast op dan kleine groepjes.

Dit is slechts één voorbeeld van het verkeerde en repressieve beleid, ingezet door een neutrale burgemeester. De Rotterdamse eerste burger kan weten, uit onderzoek van het ministerie van VWS, dat deze aanpak een averechts effect heeft. Vrije sluitingstijden beperken de overlast, zo concluderen de onderzoekers. Een strak regime, zoals Aboutaleb dat nu heeft neergezet, draagt niet bij aan het oplossen van het probleem. Hij gaat hiermee in tegen de ondernemers en daarmee de Rotterdammers, terwijl zij nooit voor hem kozen. Paternalisme is nooit de oplossing.

Daarbij past het een ongekozen functionaris niet om zo tegen de geest van de coalitie in te handelen. Rotterdam beleeft momenteel een unicum: een coalitie zonder PvdA. Dat er dan toch door de PvdA in strijd met de wil van coalitiepartijen repressief beleid wordt uitgevoerd is ongepast. Wordt het tijd voor een burgemeester met een democratisch mandaat, of leert Aboutaleb nog zijn plaats kennen als onafhankelijk voorzitter van een verkozen college?