Yasmina Haifi voelt zich ‘finaal afgeslacht’

Justitie stelde medewerker Yasmina Haifi op non-actief nadat ze had getwitterd dat IS een zionistisch complot is.

Nu vecht zij de sanctie aan.

Yasmina Haifi heeft een „zware tijd achter de rug”, zegt ze in de zittingszaal van het College voor de Rechten van de Mens in Utrecht. Ze voelt zich „gediscrimineerd” door haar werkgever, het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J). Haar hangt voorwaardelijk strafontslag boven het hoofd, omdat zij in de zomer van 2014 twitterde dat terreurgroep IS „een vooropgezet plan van zionisten” was, bedoeld om de islam „zwart te maken”.

Haifi wil aantonen dat het ministerie haar als moslima, als Marokkaanse én als activiste onevenredig zwaar heeft aangepakt, na de „onwelgevallige” tweet. Ze wordt bijgestaan door haar vertrouwenspersoon Gino, die zich spontaan bij haar meldde nadat zij in opspraak raakte. „Er wordt met twee maten gemeten,” zegt het duo bij herhaling. „En dat heeft alles te maken met Yasmina’s afkomst en achtergrond.”

De voormalige personeelsfunctionaris van antiterrorismedienst NCTV (onderdeel van V&J), strijdt niet alleen bij het mensenrechtencollege (als adviserend orgaan de opvolger van de Commissie gelijke behandeling ) voor haar zaak, maar ook bij de gewone rechtbank. Daar dient rond de zomer haar beroep tegen het voorwaardelijke strafontslag.

Vandaag wil Haifi aantonen dat zij is gediscrimineerd. „Mijn kop moest eraf, ik ben finaal afgeslacht, terwijl andere ambtenaren die op sociale media controversiële uitlatingen deden, door het ministerie in bescherming zijn genomen.”

Haifi werd na haar tweet over IS direct op non-actief gesteld, zonder dat geïnformeerd werd naar haar uitleg. De Telegraaf en website GeenStijl pikten de affaire op, de PVV stelde Kamervragen en twee ministers toonden zich zeer kritisch. Asscher (PvdA, Sociale Zaken) sprak van „klassiek antisemitisme” en Ivo Opstelten (VVD, V&J) zei dat Haifi haar functie nooit meer terug zou krijgen.

Dat soort maatregelen waren niet getroffen als zij een autochtone ambtenaar was geweest, zei Haifi bij het college. Waarom was bijvoorbeeld oud-politicus en politiefunctionaris Hero Brinkman, die onder meer twitterde dat justitie zich van leugens bediende, milder gestraft dan zij?

En hoe zat het met de Rotterdamse politiedocent die in 2014 op Facebook schreef dat hij moslims haatte? „Ik hoop dat ze allemaal zeer snel een langzame dood sterven”, aldus de docent, die geen strafontslag zou hebben gekregen. Idem voor de Groningse rechercheur die in augustus 2014 op sociale media liet weten dat hij de Gay Pride „een smerige vertoning” vond. Volgens Haifi is op deze uitlatingen veel milder gereageerd dan op haar IS-tweet. Ze beseft dat ze niet „de mainstream mening” vertolkte, maar de snelle en heftige reactie van V&J is volgens haar terug te voeren op haar moslimachtergrond.

„Dit heeft niets te maken met afkomst of geloofsovertuiging”, reageerde jurist André van Dongen namens het ministerie. „Als dezelfde tweet in dezelfde context door iemand met de naam Marietje Jansen verstuurd zou zijn, hadden we dezelfde procedure gevolgd.” De voorbeelden van Haifi waren volgens hem niet relevant, omdat politieagenten formeel onder een ander regime vallen.

Haifi is lang ziek geweest en geeft inmiddels in het kader van haar reïntegratie adviezen aan het ministerie van Binnenlandse Zaken over „interculturele” aspecten van het banenplan van het kabinet. Of terugkeer erin zit?

De directeur personeelszaken van V&J deed aan het eind van de zitting een toenaderingspoging. Hij noemde de gang van zaken de afgelopen twee jaar „dramatisch voor Yasmina” en zei dat hij er „alles aan wil doen om de verhoudingen te normaliseren.”