U vindt Donald Trump eng ? Ted Cruz is een veel groter gevaar

Galen Irwin moet er niet aan denken dat niet Trump maar Cruz de Republikeinse presidentskandiaat wordt. „Hij is op een missie van God. Dat maakt hem een groter gevaar dan Trump voor partij, land en wereld.”

Illustratie Nate Beeler

Sinds zijn campagne startte, hebben de media een obsessie met Donald Trump. Ze kunnen niet genoeg van hem krijgen. In Nederland gaat die aandacht veelal gepaard met verbazing en afschuw. Een ramp voor de Republikeinse Partij, de VS en de wereld! Daar zit wat in. Maar wat over het hoofd wordt gezien, is dat er één ding nog slechter is, namelijk dat Trump niet de kandidaat wordt.

Als Trump het niet wordt, is de kans groot dat Ted Cruz de Republikeinse kandidaat zal zijn. Lindsey Graham, zelf voormalig kandidaat, vergeleek de keuze tussen die twee als kiezen tussen ‘afgeschoten of vergiftigd worden’. Wat is er zo verschrikkelijk aan Cruz? Neem zijn hypocrisie met betrekking tot de grondwet. Hij is een ‘originalist’, iemand die gelooft dat de tekst ervan – uit 1787! – letterlijk moet worden genomen. Cruz neemt de grondwet zoals bedoeld in zijn tijd, behalve dan als het hem niet goed uitkomt. Immers, als hij dit zou doen, is Cruz onverkiesbaar: hij werd in Canada geboren en is dus geen natural born citizen.

Het is niet minder hypocriet om jezelf te portretteren als grondwetsverdediger maar even zo goed als senator te weigeren hoorzittingen te houden over de benoeming van een nieuwe rechter voor het Hooggerechtshof. Het is trouwens moeilijk te geloven dat de Founding Fathers meenden, dat elke Amerikaan met een AK47 mocht rondlopen.

Hypocrisie is politici allicht een beetje eigen. Gevaarlijker zijn Cruz’ ideeën over de relatie tussen religie en staat. Cruz heeft kritiek op Obama, omdat de president niet van radicaal-islamitisch terrorisme wil spreken. Op Cruz is echter wellicht de term radicale christenterrorist van toepassing. Islamitische extremisten willen shariawetgeving invoeren; radicale christenextremisten, zoals Cruz senior, zijn dominionists, die geloven dat God Adam en Eva heeft bevolen de aarde te onderwerpen. Het is en blijft de opdracht deze boodschap uit te voeren. Dat betekent onderwerping van familie, religie, onderwijs, media, entertainment, zakenleven en overheid. Ted Cruz is te slim om deze principes openlijk te uiten, maar hij heeft ze weersproken noch verworpen.

Cruz’ idee van geloofsvrijheid houdt tevens in, dat religieuze boven wettelijke waarden gelden. Hij pleit voor wetgeving gebaseerd op bijbelse principes. Abortus kan slechts worden toegestaan als het leven van de moeder in direct gevaar is. Het huwelijk is voorbehouden aan man en vrouw. Christelijke bedrijven mogen weigeren anticonceptiemiddelen in hun ziektekostenverzekeringen voor vrouwelijke werknemers op te nemen, en diensten weigeren aan homoseksuelen.

De opvattingen van Cruz zijn des te gevaarlijker, omdat hij bereid is ver te gaan om zijn zin te krijgen. Hij hield een toespraak van 21 uur in de Senaat tegen Obamacare. Hij probeerde de overheid te sluiten om financiering van Planned Parenthood tegen te houden. Hij wil de belastingdienst en in een moeite door de ministeries van Energie, Onderwijs, Handel en Huisvesting sluiten. Hij wil politie laten patrouilleren in moslimbuurten en wenst IS te bestrijden met clusterbommen.

Die Amerikanen toch, laat ze. Cruz is echter niet alleen een gevaar voor de VS, maar voor de wereld. Niet alleen door zijn oorlogsretoriek, maar ook als vooraanstaand ontkenner van klimaatverandering. Klimaatverandering is, volgens Cruz, geen wetenschap, maar een linkse religie.

Een president moet verbinden en met mensen kunnen samenwerken, iets wat Cruz tot op heden nooit heeft gedaan. Zijn collega’s in de Senaat haten hem, net als tal van anderen die, sinds het begin van zijn studietijd, met hem moesten samenwerken. Akkoord, Trump is een narcistische clown, die niets liever wil dan dat het volk van hem houdt. Cruz wordt gehaat, en het kan hem niks schelen. Hij is tenslotte op een missie van God. Dat maakt hem een groter gevaar dan Trump voor partij, land en wereld.

    • Galen Irwin