Strenge regels voor telefoon op krediet

Telecombedrijven die telefoons op afbetaling aanbieden, moeten aan dezelfde regels voldoen als ‘normale’ kredietverleners en een vergunning aanvragen bij de Autoriteit Financiële Markten. Dat heeft minister Dijsselbloem (Financiën, PvdA) de weede Kamer gemeld. Telecombedrijven stelden onlangs een gedragscode in voor het verstrekken van telecomkredieten, in de hoop op vrijstelling van de strengere regelgeving. Volgens Dijsselbloem voldoet die niet aan zowel Europese regels als de mededingingswet. De Hoge Raad bepaalde in 2014 dat verkoop van telefoons op krediet onder de Wet op het financieel toezicht valt. Sindsdien is er een „gedoogsituatie” waaraan binnen „redelijke termijn” een einde komt. (ANP)