Straffen topinkomens via minder subsidie is lastig

Gemeenten hebben grote moeite om zorginstellingen en woningcorporaties te straffen die bestuurders te veel laten verdienen. Het blijkt juridisch nauwelijks mogelijk.

Veel gemeenten in Nederland proberen lokaal (semi)publieke instellingen te korten op subsidies wanneer zij medewerkers hebben die in hun ogen te veel geld verdienen. Dat gebeurt onder meer in Tilburg, Eindhoven, Rotterdam, Den Haag en Arnhem.

De meeste gemeenten zoeken aansluiting bij de normen van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA). De rechter verbood de gemeente Eindhoven in 2013 echter om normering van topinkomens via subsidies af te dwingen. Een verslavingskliniek kreeg gelijk toen die betoogde dat die eis onvoldoende relatie heeft met het doel van de subsidie, namelijk verslavingszorg. Plasterk wil dat lokale overheden meer mogelijkheden krijgen om inkomens van (semi)publieke instellingen te normeren.

De gemeente Den Haag kort al langer organisaties met bovenmatige beloningen. Maar de rechter verbood dat in één geval: de gemeente mag de subsidie van verslavingskliniek Brijder niet verlagen omdat een bestuur in de holding (De Parnassia Groep) te veel verdient. Binnenkort zal de Raad van State hierover in hoger beroep een uitspraak doen.

    • Jeroen Wester