‘Overheidssteun voor innovatie en onderzoek blijft achter’

De overheidssteun voor onderzoek en ontwikkeling en innovatie blijft achter bij de ontwikkeling van de aantrekkende economie. Uit cijfers die het Rathenau Instituut donderdag publiceerde blijkt dat de overheidssteun uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product (bbp) de komende jaren daalt. Ministeries trekken tot en met 2020 jaarlijks circa 6 miljard euro uit voor deze steun. Dit jaar ligt dat bedrag op 6,2 miljard euro. Afgezet tegen de ontwikkeling van de economie dalen de overheidsuitgaven in de periode 2016-2020 van 0,89 procent naar 0,79 procent van het bpp. (ANP)