Oud-rechter Westenberg eist 125.000 euro van oud-griffier

De griffier beschuldigde Westenberg van samenspannen. De oud-rechter zegt daarvan nu “nog steeds slecht te slapen”.

Voormalig rechter Hans Westenberg op een foto uit 2013. Foto Bas Czerwinski / ANP

De voormalige vicepresident van de Haagse rechtbank, Hans Westenberg, eist een schadevergoeding van 125.000 euro van de voormalige Haagse griffier Marlous van der Togt. Westenberg (70) zegt schade te hebben geleden doordat Van der Togt (69), in een strafzaak die het OM tegen hem en zijn collega Kalbfleisch voerde wegens meineed, als justitiële kroongetuige onwaarheid zou hebben gesproken.

Mede door de beschuldigingen van de griffier dat Westenberg met Kalbfleisch zo’n 25 jaar geleden zou hebben samengespannen om een vriend te helpen, is Westenberg naar eigen zeggen te boek komen te staan als een corrupte rechter. Door negatieve publiciteit is hij vrijwel nergens meer welkom als docent op cursussen voor bijvoorbeeld advocaten en cursus gevende instellingen. De ex-rechter zegt ook bestuursfuncties te hebben verloren waardoor er sprake is van “aanmerkelijke inkomstenderving”.

Van der Togt werkte 33 jaar bij de Haagse rechtbank. Zij was kroongetuige in een strafzaak die het OM drie jaar geleden voerde tegen Westenberg en Kalbfleisch wegens meineed. Zij zouden onder ede hebben gelogen over hun onderlinge vriendschappelijke betrekkingen. Volgens Van der Togt zou Kalbfleisch – met wie ze twee jaar een verhouding had – eind jaren tachtig haar kamer in het Haagse paleis van justitie zijn binnengestormd. Hij wilde dat Westenberg een rechtszaak zou behandelen tussen zakenvrienden van hem, en vader en zoon Poot van projectontwikkelaar Chipshol. Van der Togt meende dat beide rechters iets wilden ritselen. Ze tipte ook weekblad Nieuwe Revu hierover in een anonieme brief in 2007.

‘Westenberg werd paria’

Uiteindelijk werden beide magistraten vrijgesproken. Het hof in Arnhem oordeelde in 2013 dat er “onvoldoende helderheid” was ontstaan over “de feitelijke toedracht” van de mate waarin de rechters vriendschappelijke contacten onderhielden.

Westenbergs advocaat Toon Stein:

“De krantenartikelen over de strafzaak en met name die over beweerde belangenverstrengeling en corruptie hebben van Westenberg sociaal gedurende jaren een paria gemaakt.”

Op de rechtbank in Amsterdam die donderdag zijn zaak behandelde vertelde Westenberg “nog steeds slecht te slapen”. De kwestie heeft “ernstige depressieve gevoelens veroorzaakt”. Westenberg wil dat de rechtbank verklaart dat Van der Togt onrechtmatig heeft gehandeld door het uiten van onware beschuldigingen.

‘Griffier was klokkenluider’

De advocaat van Van der Togt, Matthijs Kaaks, zei dat zijn cliënt “een klokkenluider is die te goeder trouw een misstand heeft gesignaleerd in de rechterlijke organisatie in Den Haag”. Zij heeft er recht op te worden beschermd. Kaaks wees er op dat de reputatie van Westenberg als ‘liegende rechter’ is ontstaan toen het Haagse gerechtshof in 2009 vaststelde dat hij niet de waarheid had gesproken over een omstreden telefoongesprek van hem naar Chipshol advocaat Hugo Smit in 1994. “De reputatieschade heeft Westenberg zelf veroorzaakt”.

Kaaks zei te vermoeden dat Westenberg wordt “gedreven door rancune”. De rechtbank bepaalt op 1 juni of Van der Togt onrechtmatig heeft gehandeld. Daarna moet eventueel de schadevergoeding worden vastgesteld.

    • Marcel Haenen