Asielopvang 300 miljoen duurder

De kosten voor de opvang van asielzoekers zijn vorig jaar gestegen naar 800 miljoen euro. Dat bedrag ligt 300 miljoen euro hoger dan in 2014, staat in het jaarverslag van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De stijging van de kosten houdt verband met de toename van de instroom van asielzoekers vorig jaar. In de maanden oktober en november was er een piek qua instroom in de opvanglocaties van het COA met respectievelijk 9.414 en 9.783 vluchtelingen die zich meldden. Over heel 2015 vroegen 59.000 mensen asiel aan in Nederland, van wie de meeste Syriërs waren. Door de toestroom steeg het aantal fulltime banen bij het COA van 2.030 naar 3.834. (NRC)