Ook persvrijheid binnen de muren

Ook in en rondom detentiecentra geldt volledige persvrijheid. Die uitspraak deed de rechter in een zaak tussen fotograaf Robert Glas en de Nederlandse Staat. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) eiste inspraak in de fotokeuze- en context voor publicatie van de foto's die Glas maakte in een detentiecentrum voor vreemdelingen. Volgens de rechter is dit onrechtmatige inperking van de vrijheid van meningsuiting waar geen gegronde reden voor is, zoals bijvoorbeeld privacyschending. (NRC)