Raad voor Cultuur wil richtlijnen voor honoraria

De Raad voor Cultuur wil dat er richtlijnen komen voor honoraria aan kunstenaars. Uit onderzoek is gebleken dat kunstenaars slechts zelden een vergoeding krijgen voor een expositie. Die hang- en stagelden zouden volgens de raad wel betaald moeten worden. Om musea en beeldende kunstinstellingen daarbij te steunen moet een nieuwe regeling worden opgetuigd, waarbij de overheid tot 20 tot 25 procent zou kunnen bijdragen. De raad schrijft dit aan een advies dat ze op verzoek van minister Bussemaker (Cultuur, PvdA) heeft uitgebracht over de verbetering van de zwakke arbeidsmarktpositie van kunstenaars. De raad adviseert om een code te laten ontwikkelen voor goed werkgever- en opdrachtgeverschap. De 2 miljoen euro die de minister heeft toegezegd zou onder andere besteed kunnen worden aan de versterking van fondsen voor goedkope kredieten en aan proeftuinen waarin nieuwe verdienmodellen kunnen worden onderzocht. (NRC)