IMF: wereldeconomie wordt bedreigd door nationalisme en het verzet tegen vrijhandel

Een steeds luidere afwijzing van economische integratie en een oplevend nationalisme bedreigen het herstel van de wereldeconomie. Dit stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dinsdag in de halfjaarlijkse voorspellingen voor de economie, de World Economic Outlook.

„In veel landen”, zegt IMF-topeconoom Maurice Obstfeld, „hebben een gebrekkige loonstijging en grotere ongelijkheid gezorgd voor een wijdverbreid geloof dat economische groei de internationale elite en de bezitters van kapitaal bovenmatig heeft bevoordeeld, en te veel anderen heeft achtergelaten.” En de lage economische groei sinds de financiële crisis „versterkt de tendens naar een naar binnen gerichte en nationalistische politiek.”

Het is niet gebruikelijk dat het IMF zich zo expliciet uitlaat over politieke en maatschappelijke kwesties. Volgens het fonds groeit de wereldeconomie al „te lang, te traag”. Het risico is dat de economie daardoor onder zijn ‘kruissnelheid’ blijft, waardoor de vraag structureel achterblijft, wat leidt tot een toestand van langdurig lage inflatie en ondermaatse groei.

In Europa zorgen de vluchtelingencrisis en het terrorisme voor twijfels aan de open binnengrenzen van de EU. Samen met de huidige neerwaartse druk op de economie resulteert dit volgens het IMF in een „rijzend tij van naar binnen gericht nationalisme”. Daarvan is het risico op een Britse uittreding uit de EU een van de symptomen. „Een weerzin tegen internationale integratie dreigt, zowel in Europa als in de VS, de naoorlogse trend van open wereldhandel te stoppen of zelfs om te draaien.”

    • Maarten Schinkel