Kosten opvang asielzoekers naar 800 miljoen

In 2015 werden 48 nieuwe opvanglocaties geopend of heropend, staat in jaarverslag van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Foto ANP / Remko de Waal

De kosten voor de opvang van asielzoekers zijn vorig jaar gestegen naar 800 miljoen euro. Dat bedrag ligt 300 miljoen euro hoger dan in 2014, staat in het jaarverslag van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

De stijging van de kosten houdt verband met de toename van de instroom van asielzoekers vorig jaar. In de maanden oktober en november was er een piek qua instroom in de opvanglocaties van het COA met respectievelijk 9414 en 9783 vluchtelingen die zich meldden. Over heel 2015 vroegen 59.000 mensen asiel aan in Nederland, van wie de meeste Syriërs waren.

Door de toestroom van asielzoekers moest het COA zelf ook flink uitbreiden vorig jaar. Het aantal fulltime banen bij de organisatie nam toe van 2030 naar 3834. Vooral het aantal uitzendkrachten en externe medewerkers nam toe, maar ook het aantal vaste krachten en mensen met een tijdelijk contract steeg.

Problemen met aantal opvanglocaties

In 2015 werden 48 nieuwe opvanglocaties geopend of heropend, maar het jaarverslag van het COA brengt ook de problemen met de opvang van asielzoekers in beeld. Zo liep het aantal statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) in de opvang in de laatste maanden van vorig jaar op naar ruim 14.000. De doorstroom van deze statushouders naar de reguliere woningmarkt gaat door het tekort aan sociale huurwoningen zeer moeizaam, waardoor de opvang van nieuwe asielzoekers problematisch blijft.

NRC meldde dinsdag dat het ministerie van Veiligheid en Justitie en het COA verwachten dat er al voor juli een tekort aan duizenden opvangplekken voor asielzoekers ontstaat als er niet snel wordt ingegrepen. Het kabinet vindt dat de gemeenten meer moeten doen om de opvanglocaties in te richten, terwijl de gemeenten de schuld van de problemen bij het kabinet leggen.