Akkoord in Europarlement over nieuwe privacywet

Het Europees Parlement is het dinsdag eens geworden over een nieuwe databeschermingswet, waarin onder meer hogere boetes zijn opgenomen voor bedrijven die de privacy van klanten schenden.

Donderdag wordt nog plenair gestemd over de wet, maar dat wordt gezien als formaliteit. Fracties bereikten dinsdag vrijwel unaniem overeenstemming over de nieuwe wet. EU-landen hebben twee jaar de tijd om deze in te voeren.

De nieuwe wet geldt als de grootste verandering van privacywetten in Europa sinds 1995, het jaar waaruit de huidige databeschermingswet stamt. Het Europees Parlement en lidstaten konden het jarenlang niet eens worden over wat de juiste balans is tussen veiligheid, privacy en commerciële belangen.

De wet wordt gezien als belangrijke stimulans voor de digitale economie in de EU. Het juridische oerwoud dat nu bestaat geldt als een belangrijk concurrentienadeel ten opzichte van Amerikaanse bedrijven, die de internet- en telecomsector dan ook domineren.

In de nieuwe regels is onder meer vastgelegd dat overheidsdiensten en grote bedrijven die veel data verwerken een speciale privacy officer moeten aanstellen. Ook het ‘recht om vergeten te worden’ wordt nu vastgelegd. Bedrijven moeten gehoor geven aan redelijke verzoeken van burgers om verouderde of irrelevante informatie over hen te verwijderen. (NRC)