‘Compensatie Defensie voor veteranen Libanon met PTSS’

De ex-militairen stellen dat Defensie tekort is geschoten in de zorg over soldaten die in de jaren tachtig op missie gingen naar Libanon.

Minister van Defensie Jeanine Hennis (VVD) wil Libanonveteranen gaan compenseren vanwege de posttraumatische stressstoornis (PTSS) die zij hebben opgelopen na hun missie, schrijft advocaat Vincent Dolderman.
Minister van Defensie Jeanine Hennis (VVD) wil Libanonveteranen gaan compenseren vanwege de posttraumatische stressstoornis (PTSS) die zij hebben opgelopen na hun missie, schrijft advocaat Vincent Dolderman. Foto Bart Maat

Het ministerie van Defensie inventariseert momenteel bij Libanonveteranen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) wat de schade is die zij hebben opgelopen tijdens hun missie in de jaren tachtig. Dat bevestigt een woordvoerder naar aanleiding van berichtgeving in de Volkskrant dat miljoenen euro’s aan compensatie betaald gaat worden aan de ex-militairen. Het conflict tussen Defensie en de veteranen over schending van de zorgplicht speelt al jaren.

De landsadvocaat heeft de afgelopen dagen aan advocaten van Libanonveteranen gevraagd om een overzicht van de geleden schade per cliënt. Het gaat in totaal om zo’n vijfhonderd claims schreef minister van Defensie Jeanine Hennis eerder in (VVD) een Kamerbrief over de kwestie. In juni hoopt het ministerie meer te kunnen zeggen over de omvang van de schadevergoeding, stelt een voorlichter.

Letselschadeadvocaat Vincent Dolderman, die een grote groep veteranen vertegenwoordigt in hun zaak tegen de staat, spreekt op zijn website van een “grote doorbraak”.

“Zonder twijfel mag dit een grote doorbraak worden genoemd. De minister van Defensie wil geen aansprakelijkheidsprocedures meer van Libanonveteranen! In overleg met de minister kan de restschade van de Libanonveteranen worden vastgesteld en vergoed.”

Dolderman stelt tegenover de Volkskrant dat het compensatiebedrag per veteraan kan oplopen tot honderdduizend euro. In totaal zou het schadebedrag voor alle Libanonveteranen die een claim hebben ingediend daarmee uitkomen op veertig miljoen euro.

Libanonveteranen

Tussen 1979 en 1985 werden zo’n negenduizend Nederlandse soldaten uitgezonden naar Libanon om het vredesproces tussen Israël en Palestina te ondersteunen. Honderden militairen kregen daarna last van psychische klachten. De veteranen stellen dat de zorg door Defensie ernstig tekort schoot, zowel voorafgaand aan de missie als na afloop ervan.

De veranderde houding van het ministerie lijkt te zijn veroorzaakt door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) afgelopen december. Daarin daagde Libanonveteraan Christian Kriznaric, die in 1981 naar Libanon werd uitgezonden, de staat aan vanwege het tekortschieten in de nazorg. Hij maakte in het land traumatische situaties mee en verloor later zijn baan als gevolg van zware psychische klachten die hij na de missie ontwikkelde.

Volgens Defensie hebben militiaren die naar Libanon zijn gezonden diverse brieven gekregen over mogelijke risico’s en beschikbare hulp. De rechter oordeelde afgelopen december echter dat niet is bewezen dat de brieven daadwerkelijk zijn verstuurd. Daarom moet door de staat een schadevergoeding worden betaald aan Kriznaric.

Defensie volgt uitspraak CRvB

In een schrijven aan de Kamer stelde minister van Defensie Jeanine Hennis (VVD) vorige week dat haar departement “de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep volgt”.

“Defensie overlegt intussen met de belangenbehartigers van de veteranen over claims die overeenstemming lijken te vertonen met de zaak waarover de CRvB zich heeft uitgesproken, te beginnen met zaken die nu bij de rechter liggen.”

Volgens Hennis zijn sinds de uitspraak van de CRvB ruim tweehonderd claims van vooral Libanonveteranen ontvangen. Het gaat om zowel nieuwe claims als zaken van veteranen die al eerder een claim hadden ingediend en verzoeken van veteranen bij wie het verband tussen het (psychisch) letsel en de uitzending nog moet worden vastgesteld. “Het is daarom nog niet duidelijk om hoeveel nieuwe claims ten opzichte van de eerder genoemde 499 het precies gaat.”