Den Haag wil subsidie terug vanwege lonen

De gemeente Den Haag gaat bij 25 instellingen een deel van de subsidie terugvorderen, omdat de bestuurders bij deze organisaties te veel verdienden. Het gaat om ruim 4 ton. Het bedrag bestaat uit de omvang van de salarissen die uitkomen boven de norminkomens van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA). Het bedrag wordt in mindering gebracht op de in 2014 uitgekeerde subsidies. Eerder verbood de rechter de gemeente Eindhoven om subsidies te korten vanwege te hoge inkomens, maar de gemeente Den Haag denkt dat zij haar beleid beter juridisch verankerd heeft waardoor terugvordering toch mogelijk is. „Het is onaanvaardbaar dat bestuurders van een publieke instelling buitensporig veel geld verdienen”, zegt wethouder Tom de Bruijn (Financiën) in een schriftelijke verklaring. (NRC)