Weloverwogen aangifte

Wie zijn belastingaangifte uitbesteedt, hoeft maar één ding te doen: een goede accountant zoeken. Is die keuze weloverwogen gemaakt, dan ben je uit de gevarenzone. Zelfs als de accountant fouten maakt.

Een bestuurder van een bv had het indienen van de btw-aangifte overgelaten aan zijn accountant. Althans, dat dacht hij. Hij hield geen toezicht op de aangifte en het was hem dan ook niet opgevallen dat er niets was gebeurd. Tegen de tijd dat het bij de Belastingdienst wél opviel, was de bv zo goed als failliet en was er geen geld meer om de omzetbelasting alsnog te betalen.

Volgens het hof Arnhem-Leeuwarden was dit aan de bestuurder te wijten. Hij had het werk van de accountant en de notaris, die onjuiste nota’s van afrekening bleek te hebben gemaakt, niet gecontroleerd. Had hij dat wel gedaan, dan had hij gezien dat er iets niet klopte.

Maar in cassatie benadrukt de Hoge Raad dat iedereen in beginsel alleen aansprakelijk is voor zijn eigen daden en nalatigheden. Als de bestuurder zelf geen fiscaal specialist is en hij weloverwogen voor deze accountant en notaris heeft gekozen, mag hij ook vertrouwen op hun deskundigheid. De zaak wordt verwezen naar het hof Amsterdam om te beoordelen of dit het geval was.

Tips? Mail naar ecorecht@nrc.nl