Italië richt fonds om zwakke banken op te schonen

Italië richt een fonds op ter waarde van zo’n 5 miljard euro, dat zwakkere banken en kredietverstrekkers moet helpen om van ‘slechte’ leningen af te komen en kapitaal aan te trekken. Het fonds, Atlante genaamd, wordt gesteund door banken, verzekeraars en de Italiaanse overheid. Atlante gaat als laatste vangnet dienen voor Italiaanse banken die in de problemen zitten door gebrek aan kapitaal. Het wordt beheerd door Quaestio, een private partij, om te voorkomen dat Italië zich volgens EU-regels schuldig maakt aan staatssteun. (Bloomberg)