Meeste Arabische jongeren verwerpen Islamitische Staat

De meesten denken ook dat de terreurgroep er niet in zal slagen om een kalifaat te vestigen in het Midden-Oosten.

De overgrote meerderheid van de jongeren in de Arabische wereld verwerpt Islamitische Staat (IS) en denkt dat de terreurgroep er niet in zal slagen om een kalifaat te vestigen in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit de Arab Youth Survey, een jaarlijks onderzoek onder Arabische jongeren.

Voor het onderzoek interviewde het peilingbureau Penn Schoen Berland 3.500 jongeren in zestien landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Ze kregen vragen over hun persoonlijke leven, politiek, economie, vrouwenrechten en de impact van de Arabische Lente.

Zelfs als IS minder geweld zou gebruiken zou slechts 13 procent van de jongeren de groep kunnen steunen. En 50 procent ziet de opmars van IS als het grootste probleem in de regio. Dit was vorig jaar nog 37 procent.

Het gebrek aan werk wordt in acht van de zestien landen gezien als de belangrijkste reden dat jongeren zich aangetrokken voelen tot IS (in totaal 24 procent van de ondervraagden). Gevolgd door het geloof dat hun interpretatie van de islam superieur is aan andere (18 procent), en de spanningen tussen sunnieten en shi’ieten (17 procent).

De perceptie van de Arabische Lente blijft vijf jaar na dato verslechteren. In 2012 vond 72 procent van de jongeren nog dat ze beter af zijn als gevolg van de volksopstanden, inmiddels is dat 32 procent. Vooral werkloosheid wordt als een groot probleem gezien. In de Arabische wereld zit een op de vier jongeren tussen de 16 en 24 zonder baan, het hoogste percentage ter wereld.

Overigens is Egypte de grote uitzondering op deze trend. Daar zei 61 procent van de jongeren dat ze beter af zijn dan voor de Arabische Lente. Dat was vorig jaar nog 50 procent.

Ook de steun onder jongeren voor een democratisch systeem erodeert snel. De meeste ondervraagden (53 procent) vinden dat het bewaren van de stabiliteit belangrijker is dan het bevorderen van democratie (28 procent). In 2011 zei 92 procent van de jongeren in de Arabische wereld nog dat hun grootste wens was om in een democratie te leven.

    • Toon Beemsterboer