Maximumsalaris in hele publieke sector begrensd

Vrijwel niemand mag meer verdienen dan minister.

Langzame daling van topinkomens

De regels voor maximumsalarissen gaan voor vrijwel iedereen in dienst bij de publieke en semipublieke sector gelden. Dat staat in een maandag gepubliceerd conceptwetsvoorstel van minister Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA). Nu geldt dat salarisplafond nog alleen voor bestuurders.

Alleen in uitzonderlijke gevallen kan van de strengere regels worden afgeweken, schrijft Plasterk. Zo gelden de regels niet voor luchtverkeersleiders en medisch specialisten. Ook kan de ministerraad besluiten om voor één iemand een uitzondering te maken. Dat gebeurde eerder bijvoorbeeld bij president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank.

Grootverdieners in bijvoorbeeld de wetenschap of bij radio- en televisieomroepen moeten wel salaris gaan inleveren. Het salaris van een minister, het maximumsalaris volgens de Wet normering topinkomens, is voor dit jaar vastgesteld op 179.000 euro.

Coalitiepartij VVD is kritisch over de vaart die Plasterk maakt met de uitbreiding van de wet. „Laat hem eerst de knelpunten uit de eerdere regels verhelpen, in plaats van de wet nu alweer uit te breiden”, zegt Tweede Kamerlid Ingrid de Caluwé (VVD). Ze bedoelt onder meer dat topfunctionarissen op hun plek blijven zitten en niet meer van baan veranderen. Dan zouden ze in één klap in salaris naar beneden gaan. Voor topambtenaren met een hoger salaris geldt een overgangsregeling van zeven jaar. Het percentage topambtenaren dat meer verdient dan een minister, neemt maar langzaam af: van 4 procent in 2013 naar 3 procent in 2014.

De uitbreiding van de wet staat als afspraak in het regeerakkoord van 2012. „We staan natuurlijk voor onze handtekening”, zegt De Caluwé. Maar ze wil wel dat minister Plasterk de verbeteringen van de huidige regels voor topbestuurders combineert met de uitbreiding van de reikwijdte van de Wet normering topinkomens.

De ontwijkingsconstructies, waarover het linkse deel van de Tweede Kamer begin dit jaar de minister opriep om met herstelwetgeving te komen, worden met deze nieuwe wet nog niet aangepakt. Het gaat dan om interim-managers, projectleiders of communicatieadviseurs, die zonder vast arbeidscontract de overheid bijstaan en daarmee wel meer verdienen dan een minister. Voor die groep stuurt Plasterk na de zomer een aanpassingswet naar de Tweede Kamer.