44 ontslagen in gevangeniswezen

In het gevangeniswezen zijn vorig jaar 44 werknemers gedwongen ontslagen wegens integriteitsschendingen. Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft verstrekt aan NRC, na berichtgeving in het FD.

Ook voorgaande jaren werden ongeveer 45 werknemers ontslagen. In 2013 waren er 55 gedwongen ontslagen. Begin vorig jaar werkten er ongeveer 15.000 mensen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

Van de ontslagen in 2014 ging het zeven keer om ‘ongeoorloofde contacten met gedetineerden’. In vier gevallen werden spullen de gevangenis in of uit gesmokkeld. Vier keer was er sprake van diefstal of fraude.

Een woordvoerder van staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) zegt dat gevangenispersoneel „van onbesproken gedrag” moet zijn. „Daarom heeft DJI een bureau integriteit dat intern onderzoek doet wanneer er een vermoeden is van integriteitsschendingen.”

Vorig jaar voerde dit bureau 243 interne onderzoeken uit. Ook de voorgaande jaren waren er tussen de 200 en 300 onderzoeken. In het laatste zelfstandige jaarverslag van DJI, over 2013, schreef de dienst dat de meeste meldingen zich „richten zich op de kwetsbare relatie tussen ingeslotenen en medewerkers”. In dat jaar gingen ruim vijftig meldingen over het smokkelen van goederen of „het hebben van een privérelatie met een ingeslotene”.

Dijkhoff wil de screening van gevangenispersoneel aanscherpen, schreef hij vorige maand aan de Tweede Kamer. Hij onderzoekt de invoering van „een periodiek heronderzoek”.