Staat verweert zich tegen vonnis in klimaatzaak

Het Urgenda-vonnis kan niet voor 2020 worden uitgevoerd.

Het klimaatvonnis van de rechtbank in Den Haag jaagt Nederland op hoge kosten, terwijl de maatregelen niet op korte termijn, voor 2020, kunnen worden uitgevoerd. Dat stelt de staat in een zogeheten ‘memorie van grieven’, de basis van het hoger beroep van de staat in de zogeheten Urgenda-zaak. Milieubeleid kan alleen in Europees verband worden uitgevoerd, zo betoogt de landsadvocaat. De staat kan niet juridisch verplicht worden om tot 2020 verdergaande maatregelen te nemen voor de reductie van broeikasgassen dan internationaal is afgesproken.

De memorie van grieven is zaterdag door staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu, PvdA) en minister Kamp (Economische Zaken, VVD) gepubliceerd. In het Urgenda-vonnis oordeelde de rechter eind juni dat de Nederlandse overheid de uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2, in 2020 minimaal met 25 procent moet verminderen ten opzichte van 1990. Nederland gaat nu uit van een vermindering van 17 procent.

Volgens de landsadvocaat is het effect van de door de rechter bevolen maatregelen minimaal voor het milieu: „De rechtbank miskent de internationale dimensie van het klimaatprobleem en de noodzaak van internationaal gecoördineerde aanpak ervan”. Daarnaast vindt de landsadvocaat de wetenschappelijke onderzoeken op verschillende manieren verkeerd” worden geïnterpreteerd.

Het kabinet heeft wel afspraken gemaakt over aanscherping van het milieubeleid, mede in het licht van de uitkomsten van de klimaattop in Parijs, eind vorig jaar. Het kabinet overweegt twee extra kolencentrales te sluiten, naast de eerder afgesproken sluiting van vijf oudere kolencentrales. Sluiting van de drie resterende centrales, die relatief recent geopend zijn, is dan niet meer aan de orde.

Onlangs pleitte een Kamermeerderheid in een motie voor sluiting van alle kolencentrales. Maar D66 en PvdA vinden dat er nu belangrijke stappen zijn gezet. Stientje van Veldhoven (D66), de indiener van de motie: „Ze moeten allemaal dicht. Maar dat hoeft niet tussen nu en 2020. Er wordt nu in kaart gebracht wat de consequenties zijn van sluiting van die twee centrales. Maar de laatste drie moeten op termijn ook volgen.”

VVD-woordvoerder Remco Dijkstra herkent zich in het kabinetsbesluit. „De werkgelegenheid en de portemonnee van hardwerkend Nederland krijgen de aandacht die ze verdienen. Het besluit ademt nuchterheid uit en dat is hard nodig om de klimaatverandering te beperken en zo onze aarde leefbaar te houden.”

    • Jos Verlaan