‘Sluiting kolencentrales levert 4,7 miljard euro op’

Milieuorganisatie Natuur & Milieu becijferde wat een sluiting van alle kolencentrales Nederland oplevert.

Luchtbeeld van de Hemwegcentrale in Amsterdam. Foto Bram van de Biezen/ANP

De sluiting van alle Nederlandse kolencentrales levert 4,7 miljard euro op. Dat concludeert milieuorganisatie Natuur & Milieu op basis van onderzoek waarin de kosten en baten zijn doorgerekend van een vervroegde sluiting. Het kabinet maakte afgelopen weekend bekend dat het overweegt de Amercentrale van Essent in Geertruidenberg en de Hemwegcentrale van Nuon in Amsterdam stil te leggen.

Waar Den Haag spreekt over het sluiten van twee centrales, en het vervolgens openlaten van de drie nieuwste locaties, berekent Natuur & Milieu wat het oplevert om alle centrales te sluiten. In totaal zorgt het stilleggen voor een bezuiniging van acht tot tien miljard euro omdat gezondheids- en klimaatschade wordt tegengegaan, stelt Natuur & Milieu.

Klimaatschade tegengaan

De uitstoot van fijnstof, kwik en stikstofoxide geeft gezondheidsproblemen bij mensen en schade aan de natuur. Het opheffen van de kolencentrales zorgt ervoor dat omwonenden niet meer met deze uitstoot geconfronteerd worden en doet de kosten voor gezondheidszorg dalen, stelt Natuur & Milieu. Ook vermijdt het kabinet kosten die nodig zijn om de klimaatschade tegen te gaan die het gevolg is van onder meer de CO2-uitstoot.

Daartegenover staan echter ook extra uitgaven. De energierekening voor consumenten stijgt, volgens Natuur & Milieu op jaarbasis met zo’n twaalf euro. Daarnaast levert het energiebedrijven een nettoverlies op van zo’n 1,5 tot 1,9 miljard op. Voor het wegvallen van werkgelegenheid vreest de duurzaamheidsorganisatie niet: deze zal doorschuiven naar andere sectoren.

“De uitkomst van het onderzoek is glashelder”, stelt Geertje van Hooijdonk, hoofd Energie bij Natuur & Milieu. “Heel Nederland is erbij gebaat als de vijf nog draaiende centrales zo snel mogelijk dicht gaan.” Zij pleit dan ook voor verdergaande maatregelen dan de plannen die nu op tafel liggen:

“Het recente voornemen van staatssecretaris Dijksma om de twee oudste centrales te sluiten is een mooie eerste stap, maar Nederland profiteert pas echt als alle vijf de centrales worden gesloten.”

Acht kolencentrales

De Tweede Kamer stemde vorig jaar voor een geleidelijke sluiting van alle kolencentrales. Het uit de running nemen van drie uit de jaren tachtig stammende centrales werd al vastgelegd in het Energieakkoord uit 2013. Daar komt nu het voornemen bij om twee locaties stil te leggen die sinds de jaren negentig in gebruik zijn. De drie nieuwste centrales, twee in de Rotterdamse Maasvlakte en één in Eemshaven, zouden daarna openblijven.

De timing van de sluitingsplannen is niet toevallig. De Haagse rechtbank bepaalde vorig jaar in een door duurzaamheidsorganisatie Urgenda aangespannen rechtszaak dat de Nederlandse overheid meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2, te verminderen. Concreet betekent het dat de uitstoot in 2020 met 25 procent moet zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990. Afgelopen zaterdag maakte het kabinet bekend waarop ingezet gaat worden in de beroepszaak die tegen het besluit is aangespannen.

Lees hier het volledige onderzoek, dat werd uitgevoerd door het bureau SEO.

    • Jorg Leijten