Plasterk moet van rechter getuigen in zaak Van Rey

De rechtbank besloot daartoe nadat Plasterk zich op Twitter had uitgelaten over uitspraken die Van Rey deed tijdens een eerdere zitting.

Jos van Rey arriveert maandagochtend bij de rechtbank. Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken (PvdA) moet mogelijk getuigen in de rechtszaak tegen VVD’er Jos van Rey. De rechtbank in Rotterdam besloot daartoe nadat Plasterk zich op Twitter had uitgelaten over uitspraken die Van Rey deed tijdens een eerdere zitting. Die uitlatingen moet hij nu wellicht komen verantwoorden in de rechtszaal.

Twitter avatar vandersteenpaul paul van der steen Rechter: Plasterk moet getuigen in zaak-Van Rey (als rechtbank bevoegd is).

De advocaat van Van Rey betoogde maandag, bij de voortzetting van de rechtszaak tegen de Limburgse politicus, dat Plasterk met zijn bericht op Twitter de zogeheten trias politica schond: de opdeling van een democratie in een wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht. De rechtbank ging in eerste instantie niet mee in die redenatie, maar na beraad besloten de rechters anders.

Twitter avatar vandersteenpaul paul van der steen Advocaat Van Rey wil Plasterk als getuige. Tweet roept volgend haar schijn politieke afrekening op.

Gewraakte tweet

De bewindspersoon verstuurde zijn gewraakte tweet op 5 april. Van Rey had zich die dag uitgesproken over hoe burgemeestersbenoemingen tot stand komen, omdat hij wordt verdacht van het lekken van geheime informatie aan twee burgemeesterskandidaten van de VVD, waaronder concrete vragen die tijdens het sollicitatiegesprek gesteld zouden kunnen worden. Daarbij zei hij dat deze praktijk, die hij klankborden noemde, overal in Nederland gebeurt:

“Er vindt geen politieke benoeming plaats zonder overleg binnen de partijlijn. Dat is ingeburgerd in Nederland.”

Plasterk voelde zich genoodzaakt hierop te reageren nadat de Volkskrant-journalist Kustaw Bessems hierover twitterde. Hij ontkende dat klankborden veelvuldig plaatsvindt.

Twitter avatar RPlasterk Ronald Plasterk @KustawBessems @volkskrant Heb nu zeer veel burgemeesters en CdKs voorgedragen zien worden. ‘Iedereen doet aan klankborden’ is niet waar.

In een reactie laat de bewindspersoon via zijn voorlichter aan persbureau ANP weten dat hij “graag toelicht” wat hij getwitterd heeft in reactie op het strafproces tegen de Limburgse politicus. SP-Kamerlid Ronald van Raak heeft Kamervragen gesteld aan Plasterk over “zijn inmenging” in deze zaak. Van Raak wil onder meer weten hoe de PvdA-politicus aankijkt tegen de scheiding der machten en zijn eigen rol binnen de trias politica.

Rechtszaak tegen Van Rey

Van Rey staat terecht voor omkoping, ronselen van stemmen, witwassen en schending van het ambtsgeheim. Hij zou nauwe contacten hebben onderhouden met drie bedrijven, waarbij de relatie van de wethouder (economische ontwikkeling) met projectontwikkelaar Van Pol opvalt. Die zou in ruil voor giften een voorkeursbehandeling hebben genoten en vertrouwelijke gemeente-informatie toegespeeld hebben gekregen.

Het is de eerste keer dat een Eerste Kamerlid voor ambtelijke corruptie terechtstaat. Na de invallen van justitie in 2012 trad Van Rey terug als wethouder en lid van de senaat. Later werd hij opnieuw met voorkeurstemmen gekozen als gemeenteraadslid en lid van Provinciale Staten, respectievelijk voor de Liberale Volkspartij Roermond en de Volkspartij Limburg.

OM: ambtsmisdrijven als wethouder

Bij de behandeling maandag ging de rechtbank onder meer in op de eigen ontvankelijkheid in het proces tegen Van Rey. Artikel 119 van de Grondwet bepaalt namelijk dat onder meer leden van de Eerste Kamer voor ambtsmisdrijven, in hun functie gepleegd, ook na hun aftreden alleen door de Hoge Raad berecht kunnen worden.

Het OM verdenkt Van Rey onder meer van schending van zijn geheimhoudingsplicht bij de benoeming van een burgemeester in Roermond. Hij gebruikte daarbij de telefoon die hem ter beschikking was gesteld als Kamerlid. De vraag is of Van Rey dan handelde als wethouder of senator toen hij de ambtsmisdrijven pleegde. Het OM oordeelde maandag dat Van Rey de fraude pleegde als wethouder en dat de rechtbank daardoor bevoegd is om de zaak tegen de Limburger te behandelen. De rechtbank zelf stelt dat pas na de inhoudelijke behandeling van de zaak bepaald kan worden of ze bevoegd is.

Twitter avatar vandersteenpaul paul van der steen OM: rechtbank bevoegd, want ambtsmisdriijven gepleegd in ambt als wethouder niet als senator.
Twitter avatar vandersteenpaul paul van der steen Rechtbank bepaalt pas bij vonnis of ze bevoegd is op alle punten in zaak-Van Rey. Dus pas na inhoudelijke behandeling zaak.
    • Jorg Leijten
    • Sam de Voogt