Minder mkb-ondernemers vragen bijstand aan

Het midden- en kleinbedrijf herstelt zich ‘razendsnel’ van de crisis.

Robin van Lonkhuijsen/ANP

Het aantal bijstandsaanvragen door mkb-ondernemers blijft afnemen. Vergeleken met het eerste kwartaal vorig jaar daalde het aantal bijstandsaanvragen door zelfstandige ondernemers afgelopen kwartaal met 30 procent naar circa 1.750. Volgens het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK) duidt dit erop dat het mkb zich “razendsnel herstelt” en dat er komende maanden ook minder faillissementen te verwachten zijn.

Het gaat om bijstandsaanvragen van zelfstandige ondernemers die in nood verkeren en bij gemeenten een beroep doen op bijstandsverlening in de vorm van krediet of een uitkering.

“Vooral in het afgelopen kwartaal ging het snel beter met een uitzondering voor facilitaire dienstverleners. Daar zien we juist een groei in het aantal bijstandsaanvragen”, zegt Han Dieperink, algemeen directeur van IMK op de website.

Vertrouwen

De eerste jaren na het begin van de crisis in 2008 verdrievoudigde het aantal bijstandsaanvragen door mkb’ers nog. Sinds 2010 is sprake van een dalende trend. Vorig jaar dook het aantal aanvragen voor het eerst onder het niveau van voor de crisis.

Dat de dalende lijn in 2016 aanhoudt komt volgens IMK-directeur Han Dieperink niet alleen door het herstel van de economie, maar ook doordat ondernemers weer meer vertrouwen krijgen. Veel ondernemers die het moeilijk hebben wachten nu met het vragen om hulp, omdat ze denken dat de markt ook voor hun bedrijf binnenkort zal aantrekken.

De bijstandsregeling voor zelfstandigen geldt sinds 2004 en is bedoeld voor ondernemers die tijdelijk niet over voldoende middelen beschikken. Het IMK stelt dat de regeling direct bijdraagt aan de “continuïteit van ruim de helft van de betrokken ondernemingen”.

    • Bas Tooms