Juf, doe je hoofddoek af

Ebru Umar heeft kritiek op de openbare Gooische School in Laren waar een leerkracht voortaan een hoofddoek draagt. „Daar sta je dan als ouders, die expres gekozen hebben voor een openbare en dus neutrale school.”

Foto ANP

Afgelopen donderdag kregen de ouders met kinderen op De Gooische School in Laren een mail van de directie: juf Fatima van groep zeven heeft besloten met ingang van vandaag een hoofddoek te gaan dragen.

De mail is uiterst behoedzaam geformuleerd, maar komt erop neer dat de openbare basisschool geen mogelijkheid heeft om bezwaar te maken tegen haar besluit. „Directie en bestuur hebben onderzoek gedaan naar hun rechten en plichten als openbare school”, staat in de mail die naar de ouders is gegaan. Die plichten als openbare school zijn simpel: eat it.

Op grond van artikel 1 van de Grondwet mag juf Fatima met een hoofddoek voor de klas gaan staan. Ze mag uitstralen dat zij zich als vrouw ondergeschikt maakt aan mannen, aan een geloof, aan een God. Sterker nog: ze mag uitstralen dat ze de Westerse waarden ondergeschikt acht aan haar geloof en aan haar taak als leerkracht om kinderen zo onbevooroordeeld mogelijk te benaderen.

Daar sta je dan als ouders van dochters; doe je je best je meisje duidelijk te maken dat ze alles kan worden wat een jongetje ook kan worden, alles mag doen wat een jongetje ook mag doen, dat ze als meisje gelijkwaardig is aan een jongetje, staat er een vrouw voor de klas die beweert een hoofddoek op te moeten vanwege haar geloof. Een geloof dat die eis niet aan jongens stelt.

Illustratie Ruben L. Oppenheimer

Illustratie Ruben L. Oppenheimer

Daar sta je dan als ouders van zoons; doe je je best om ze duidelijk te maken dat ze niet superieur zijn aan meisjes, staat er een vrouw voor de klas die meent minderwaardig te zijn aan mannen omdat ze vrouw is. Daar sta je dan als ouders, die expres gekozen hebben voor een openbare en dus neutrale school, die je kind vrijwaart van welke godsdienstige invloed dan ook. Juf Fatima, die „al enkele jaren een vaste aanstelling heeft”, heeft besloten om haar minderwaardige positie als vrouw te bekrachtigen met een hoofddoek die haar moslimschap benadrukt. Iets wat trouwens in haar familie gebruikelijk schijnt te zijn.

Wat is een hoofddoek anders dan visuele overdracht van geloof?

Ergens gun je het ze wel, die mensen die ver weg van de samenleving in hun blanke enclave wonen en vinden dat vluchtelingen opgenomen, moslims gerespecteerd en allochtonen geïntegreerd dienen te worden. Zolang het allemaal maar niet in hun backyard gebeurt, hebben ze fantastisch liberale meningen. Ergens gun je het die mensen wel dat ze geconfronteerd worden met de echte wereld: de islam kent geen grenzen en komt ook naar jullie toe. Naar het Gooi.

Maar het gaat niet om die ouders, die neerkijken op realisten zoals ik – zolang die hoofddoek en dat geloof maar buiten hun blanke enclave valt. Het gaat me om de kinderen, de toekomst van Nederland. Ons Nederland. Mijn Nederland.

Hoe kan het dat ouders op donderdag via de mail voor een fait accompli worden gesteld en dat op maandag een juf met hoofddoek voor de klas staat? Hoe kan het dat ouders geïnformeerd worden dat „er op geen enkel moment sprake mag zijn van geloofsoverdracht naar de leerlingen toe”, dat de hoofddoek ‘slechts’ „een uiting is van haar geloof voor haarzelf, waar zij gebruik van wil maken”. Wat is een hoofddoek anders dan visuele geloofsoverdracht? Waarom heeft de juf de klas geïnformeerd in het bijzijn van een klasseouder – is die klasseouder voortaan ook bij de lessen om te controleren dat er geen geloofsoverdracht plaatsvindt? Wat doen we straks met gemengd gymmen en zwemmen? Gaat juf Fatima de vaders nog wel een hand geven? Gaat ze Kerst, sinterklaas en Pasen vieren? Een kerstboom opzetten? En hoelang zal het duren voordat ze haar kleding gaat aanpassen aan haar hoofddoek, door vormeloze kleding te dragen?

Er is nog iets opmerkelijks aan de brief die de ouders van de Gooische School hebben ontvangen: de woorden islam of moslim komen er niet in voor. Aan welk geloof geeft juf Fatima eigenlijk uiting met die hoofddoek? Waarom wordt het beestje niet bij de naam genoemd?

Ja, de rechten die gelovigen krijgen middels artikel 1 van de Grondwet zijn fantastisch. Ze gaan volledig voorbij aan de rechten van ouders, die hun kinderen acht uur of meer per dag overlaten aan de zorg van professionals, in de veronderstelling dat zij neutrale zorg en onderwijs krijgen. In de veronderstelling dat zij het hersenspoelen van hun kinderen zelf thuis mogen doen – als ze daar al behoefte aan zouden hebben.

Deze columnist, die al dertien jaar over hoofddoeken, boerka’s en islam schrijft en al net zo lang wordt uitgelachen en weggehoond want ach om hoeveel mensen gaat het eigenlijk, vraagt zich maar één ding af: is er dan werkelijk niemand in dit land die moslims duidelijk kan maken dat je best je geloof kunt aanhangen zonder dat je daar op straat mee hoeft te koketteren?

Lees hier de reacties van lezers op juf Fatima en Ebru Umar