Dordtse vestiging DuPont opnieuw in opspraak

Mogelijk miskramen door een giftig oplosmiddel waarmee bij chemieconcern DuPont in Dordrecht werd gewerkt.

Het Amerikaanse chemieconcern DuPont in Dordrecht is weer in opspraak. Zeker dertig oud-medewerkers in de voormalige lycrafabriek zouden ernstige zwangerschapsproblemen hebben gekregen door een giftige oplosmiddel. Dat meldde EenVandaag afgelopen weekeinde op basis van onderzoek.

Het actualiteitenprogramma sprak met 35 oud-medewerkers, van wie er 33 zeggen zwangerschaps- of vruchtbaarheidsproblemen te hebben gehad. Het zou onder meer gaan om miskramen, doodgeboren kinderen en baarmoederhalskanker.

DuPont (22 miljard euro omzet, 52.000 medewerkers, van wie 500 in Nederland) heeft van 1964 tot 2004 lycra geproduceerd in Dordrecht. Lycra is een synthetisch rubber dat als draad in bijvoorbeeld sportkleding en ondergoed wordt verwerkt. Bij de productie wordt het oplosmiddel DMAc (dimethylaceetamide) gebruikt. Inademen en huidcontact is schadelijk voor de voortplanting.

Op videobeelden uit 1986 is te zien dat vrouwen bij DuPont in Dordrecht zonder beschermende kleding met rollen lycra werkten. In de wetenschap, en ook binnen DuPont, was in die tijd al bekend dat DMAc schadelijk was, volgens EenVandaag. Medewerkers moeten zich beschermen tegen huid- en oogcontact en werken in goed geventileerde ruimten, staat in veiligheidsvoorschriften uit 1980.

De vrouwelijke oud-medewerkers kwamen recentelijk via Facebook met elkaar in contact. Toen bleek dat velen dezelfde ervaringen hadden.

Du Pont zegt dat de zwangerschapsproblemen nooit eerder zijn gemeld. De waarden van DMAc in de fabriek zouden veilig zijn geweest. „DuPont heeft altijd verantwoordelijk en passend gehandeld op basis van de beschikbare informatie”, laat het concern in een verklaring weten.

Het is voor de tweede keer in korte tijd dat DuPont in opspraak raakt wegens mogelijke gezondheidskwesties bij de productie van risicovolle stoffen in Dordrecht.

Na onderzoek maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vorige maand bekend, dat omwonenden van de fabriek in jarenlang via de lucht zijn blootgesteld aan perfluoroctaanzuur (PFOA). Volgens het RIVM is het „ waarschijnlijk” dat zij hierdoor „langdurig aan hogere waarden PFOA zijn blootgesteld dan de door het RIVM vastgestelde grenswaarde”. Het houdt rekening met een periode van 25 jaar.

Dat zou „een risico op gezondheidseffecten” met zich mee hebben gebracht, maar het is volgens het RIVM niet duidelijk of die zich ook hebben voorgedaan. Ziekenhuizen in de omgeving hebben sinds de bekendmaking van het onderzoek honderden aanvragen voor gezondheidsonderzoeken ontvangen.