Kattengespin gaat ook gepaard met gevoelens van welbevinden

Dierenarts Wouter Meijling (O&D, 2/4) heeft veel katten gekend. Hij onthult de ware functie van kattengespin als een vredesgebaar dat agressie onderdrukt en vreest ons daarmee van een illusie te beroven: die van de tevreden, gezellige en luie kat op schoot.

Deze gedachtesprong is een door niet-biologen erg vaak gemaakte wetenschappelijke denkfout, die bestaat uit de verwarring van vorm en functie. Van verschillende orde zijn de effecten van een gedraging op de korte termijn, de stimuli (beloningen) die dit bedrag bevorderen en haar langs evolutionaire weg ontstane functie.

Gezelligheid (= sociaal gedrag zoals spinnen en kopjes geven) geeft, net als eten, drinken en vrijen een behaaglijk gevoel. Het behaaglijke gevoel is de stimulus voor het vertonen van dit gedrag. De effecten zijn veiligheid, overleving en voortplantingssucces. Van een tegenstelling tussen functie en het bijbehorende gevoel (onderdeel van de vorm) is in het geheel geen sprake. Meijling hoeft zich niet bezwaard te voelen: spinnen, kwispelen, zoenen en eten, het mag gepaard blijven gaan met gevoelens van behaaglijkheid en welbevinden.

    • Dr. Frans J.M. Ellenbroek bioloog
    • directeur van Natuurmuseum Brabant