‘Niet dogma’s maar geweten leidraad’

De Katholieke Kerk moet niet langer gelovigen veroordelen die zich niet strikt aan zijn regels houden, vindt paus Franciscus. Want niet de kerkelijke dogma’s, maar het individuele geweten van gelovigen moet leidraad zijn voor de houding van de Katholieke Kerk. Dat is de essentie van het document ‘Amoris Laetitia’ (De vreugde van de liefde) dat de paus vrijdag publiceerde. Symbolisch is dat hij schrijft dat de kerk „niet stenen moet gooien” naar wie niet precies volgens de kerkelijke regels leeft.

Deze ‘exhortatie’, zoals het document officieel heet, is de weerslag van twee veelbewogen synodes van bisschoppen, 2015 en 2014, en een vragenlijst aan gelovigen, waarin de vraag centraal stond hoe de Kerk om moet gaan met het moderne gezinsleven: zaken als alleenstaande ouders, gescheiden mensen, homoseksualiteit. Op de synodes was verdeeldheid: kerkleiders die willen vasthouden aan de officiële leer, om verwarring en onduidelijk te voorkomen, en degenen die stellen dat de kerk veranderingen in de samenleving niet kan negeren. Hoewel de paus niets verandert aan de officiële regels, vraagt hij een radicaal andere opstelling van priesters en kerkbestuurders. „Doel moet zijn gelovigen welkom te heten, niet uit te sluiten.” (NRC)