Werkgevers en werknemers wijzen Klimaatwet af

Werkgevers en werknemers keren zich tegen de Klimaatwet die fractievoorzitters Jesse Klaver (GroenLinks) en Diederik Samsom (PvdA) afgelopen november presenteerden. Die wet is te ambitieus en ondergraaft het draagvlak voor toekomstig Nederlandse milieubeleid.

Dat schrijven werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en FNV in adviezen aan beide fractievoorzitters. De adviezen volgden in het kader van een besloten zogeheten ‘consultatieronde’ over de initiatiefwet.

Werkgevers vrezen dat het veel te duur wordt om aan de eisen te voldoen. De wet biedt schijnoplossingen, terwijl de negatieve consequenties voor de welvaart groot zijn, aldus VNO-NCW en MKB Nederland.

FNV zegt dat de doelstellingen niet realistisch zijn. „Doelen mogen ambitieus zijn, maar bij overreageren haken onze leden af”, zegt voorzitter Ton Heerts.

De initiatiefwet van GroenLinks en PvdA legt klimaatdoelen vast in wetgeving en verplicht de regering jaarlijks een klimaatbegroting te maken. In 2030 moet de uitstoot van broeikasgassen verminderd zijn met ten minste 55 procent ten opzichte van 1990.

    • Jos Verlaan