Gemeenten dringen aan op terugkeer ‘eigen’ vluchteling

Krimpen aan den IJssel, Houten, Amersfoort, Laren en andere gemeenten hebben zich bij het COA gemeld.

Vluchtelingen vertrekken van de tijdelijke noodopvang Heumensoord, eind maart. Foto Piroschka van de Wouw / ANP

Gemeenten dringen bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aan op de terugkeer van vluchtelingen die moesten vertrekken uit de lokale noodopvang. Krimpen aan den IJssel, Houten, Amersfoort, Laren en andere gemeenten hebben zich daartoe afzonderlijk bij het COA gemeld. Asielvrijwilligers uit tal van andere gemeenten vragen hun lokale bestuurders eenzelfde wens aan het COA kenbaar te maken.

Vluchtelingen verblijven meestal een aantal maanden in de gemeentelijke noodopvang. Daarna verkassen zij naar een asiellocatie van het COA elders in het land, voor de start van hun asielprocedure. Krijgen zij een verblijfsstatus, dan kunnen zij door het COA in beginsel overal worden gehuisvest, van Delfzijl tot Goes.

De vluchtelingen kennen ons

Lokale bestuurders zien dat liever anders. Wij kénnen deze vluchtelingen nu, zeggen zij in gesprekken met het COA. En de vluchtelingen kennen ons. Hun integratie is tijdens de maanden van noodopvang al begonnen. En wij als gemeenten moeten toch statushouders huisvesten. Laat dat dan ‘onze’ vluchtelingen zijn.

De gemeente Houten is er in geslaagd een afspraak met het COA te maken. Er is groen licht voor de terugplaatsing van 120 vluchtelingen die in oktober in Houten verbleven en er willen terugkeren als statushouders. Deze mensen, nu verspreid over meerdere asiellocaties, dragen een brief van de gemeente bij zich om het COA aan de afspraak te herinneren.

‘Zeer gewenst’

Ook de gemeente Krimpen geeft vluchtelingen desgewenst een brief mee bij het verlaten van de lokale noodopvang. De brief is ondertekend door de burgemeester en gericht aan het COA. Strekking: het is „zeer gewenst” dat deze persoon wordt „teruggeplaatst” naar Krimpen. Dertien vluchtelingen die Krimpen onlangs verruilden voor een asiellocatie in Wageningen, dragen de brief bij zich.

Ook vluchtelingen zelf proberen terugplaatsing in hun ‘moedergemeente’ te bewerkstelligen. Zestig mensen die in de noodopvang in het Gooise Crailo overwinterden en nu verspreid zijn over meerdere asiellocaties, hebben zich daartoe verenigd in een whatsappgroep, Crailo United. Een lijst met hun namen hebben zij ingediend bij Gooise burgemeesters, die weer met het COA overleggen.

Eerstelijnsfamilie

Het COA laat weten dat de „koppeling” aan een gemeente in principe alleen geschiedt bij dringende noodzaak, of als in die gemeente al ‘eerstelijnsfamilie’ woont. Maar, zegt voorlichter Jan Willem Anholts: „We kunnen altijd de mogelijkheden bespreken.” Zoals de Houtense casus laat zien: afspraken zijn niet uitgesloten.

    • Ingmar Vriesema