Gemeenten dringen bij COA aan op terugkeer ‘eigen’ vluchtelingen

Gemeenten dringen bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aan op de terugkeer van vluchtelingen die moesten vertrekken uit de lokale noodopvang. Krimpen aan den IJssel, Houten, Amersfoort, Laren en andere gemeenten hebben zich daartoe afzonderlijk bij het COA gemeld. Asielvrijwilligers uit tal van andere gemeenten vragen hun lokale bestuurders eenzelfde wens aan het COA kenbaar te maken.

Vluchtelingen verblijven meestal een aantal maanden in de gemeentelijke noodopvang. Daarna verkassen zij naar een asiellocatie van het COA elders in het land, voor de start van hun asielprocedure. Krijgen zij een verblijfsstatus, dan kunnen zij door het COA in beginsel overal worden gehuisvest, van Delfzijl tot Goes. Lokale bestuurders zien dat liever anders. Wij kénnen deze vluchtelingen nu, zeggen zij in gesprekken met het COA. En de vluchtelingen kennen ons. Hun integratie is tijdens de maanden van noodopvang al begonnen. En wij als gemeenten moeten toch statushouders huisvesten. Laat dat dan ‘onze’ vluchtelingen zijn.

De gemeente Houten maakte met het COA al afspraken. Er is groen licht voor de terugplaatsing van 120 vluchtelingen die eerder in Houten verbleven en willen terugkeren als statushouders.

    • Ingmar Vriesema