Schippers: zwijgcontract zorg mag klacht niet uitsluiten

Dat zegt ze naar aanleiding van de dood van een 21-jarige man waarbij het ziekenhuis de familie geld betaalde om over de zaak te zwijgen.

Minister Edith Schippers op archiefbeeld.
Minister Edith Schippers op archiefbeeld. Foto Martijn Beekman / ANP

Minister Edith Schippers (Volksgezondheid, VVD) vindt dat er niet mag worden afgesproken dat patiënten of nabestaanden geen klacht indienen als een zorgaanbieder geld betaalt om te zwijgen na medische fouten. Ze gaat kijken of het wettelijk mogelijk is om dat te verbieden, zo schrijft de minister in antwoord op Kamervragen van de SP, naar aanleiding van de zaak van een 21-jarige man die in het Tergooi Ziekenhuis na medische fouten zou zijn overleden.

In die zaak, aan het licht gebracht door radioprogramma Argos, betaalde het ziekenhuis de familie geld om er niet met de media over te praten. Ook stond er in het zwijgcontract dat de moeder geen klacht in mocht dienen bij de tuchtrechter en haar aangifte bij de politie in moest trekken.

Optreden

Minister Schippers acht het “niet wenselijk” dat afgesproken wordt dat nabestaanden niet met de media mogen praten. Erger vindt ze bepalingen dat er geen juridische stappen ondernomen mogen worden: “Dergelijke procedures hebben immers (mede) tot doel de kwaliteit van zorg te bewaken en te bevorderen.”

Het is echter niet verboden om zulke overeenkomsten te sluiten, met als gevolg dat de zorginspectie (IGZ) er niet tegen op kan treden:

“De IGZ heeft aangegeven dit echter wel wenselijk te vinden en ik deel die mening. Ik zal dan ook bezien of het mogelijk is dit via een bepaling in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) te regelen opdat zorgaanbieders daar in een voorkomend geval door de inspectie op aangesproken kunnen worden.”

Tuchtrechter

De 21-jarige man overleed in november 2014, dertien uur nadat hij met pijn op de borst werd binnengebracht. Er werd geen diagnose gesteld, toen hij overleed lag de patiënt niet aan een monitor en is er geen specialist geweest die hem heeft onderzocht. Gezien die omstandigheden had het ziekenhuis dit als calamiteit bij de zorginspectie moeten melden.

Dat is niet gebeurd. Pas nadat de nabestaanden er gewag van maakten kon de inspectie een onderzoek starten. Een longarts van het ziekenhuis moet zich nu verantwoorden bij de tuchtrechter.