Ruime steun in gemeenteraad voor oprichting investeringsvehikel voor het Wallengebied

Het heeft vier jaar geduurd, maar nu heeft burgemeester Van der Laan de gemeenteraad overtuigd van zijn aanpak van postcodegebied 1012.

De gemeenteraad steunt de plannen van burgemeester Van der Laan in het Wallengebied. Tijdens een vergadering van de raadscommissie donderdagavond bleek eerdere kritiek op en scepsis over de oprichting van het investeringsvehikel 1012 Inc te zijn weggenomen door de vernieuwde plannen van het college van B en W. En waar enkele maanden geleden nog tientallen vragen op de burgemeester werden afgevuurd, bleef het nu tot enkele beperkt; de meeste kwamen van collegepartij D66. Zo komt de 1012 Inc na jaren politiek getouwtrek in zicht.

De essentie van het voorstel: de gemeente stapt als partner in een publiek-private samenwerking om vastgoed aan te kopen en te beheren in het postcodegebied 1012. Doel is om via maatschappelijke investeringen een tegenwicht te bieden aan de marktpartijen die in het gebied opereren. Zo hoopt de gemeente onwenselijke invloeden te kunnen tegengaan, zoals zwart geld, mensenhandel, maar ook legale ontwikkelingen als het opdrijven van (winkel)huren.

De andere partners zijn woningbedrijf Stadsgoed en investeringsmaatschappij Syntrus Achmea, die belegt voor pensioenfondsen. Elk van deze partijen krijgt een belang van 30 procent in de op te richten 1012 Inc. De resterende 10 procent wordt vrijgehouden voor particuliere investeerders uit de buurt.

Betrokkenheid van de buurt was een zwaarwegend criterium voor de raad. Van der Laan en wethouder Ollongren (D66, deelnemingen) kregen woensdag „voor 98 procent” steun uit de buurt op de vergadering van het zogeheten Integraal Burgwallen Overleg (IBO). Dat enkele ondernemers uit de buurt de legitimiteit van het IBO als buurtvertegenwoordiger betwisten, zag Van der Laan niet als een beletsel. Het IBO zal de eerste ‘buurtcommissaris’ voor 1012 Inc. mogen voordragen. En het college zal in de onderhandelingen met de partners aandringen op de vestiging van een kantoor in de buurt zelf.

Zowel D66 als GroenLinks stond stil bij de positie van de NV Zeedijk, in de jaren ’80 opgericht om de onder drugsoverlast bezwijkende straat te redden – als een voorloper van de 1012 Inc. In eerdere versies van de plannen was voor de NV geen andere plaats ingeruimd dan in een fusie met 1012 Inc. In het huidige voorstel wordt de NV drie jaar uitstel gegund. Op aandringen van de raad liet wethouder Ollongren ook die termijn los en komt er waarschijnlijk een apart besluit over de toekomst van de NV Zeedijk.