Beurs voor onderzoek zelfreflectie

Kunnen journalisten kritisch zijn op het eigen doen en laten? Dat gaat Timon Ramaker, docent aan de Academie Journalistiek en Communicatie van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) onderzoeken. Hij heeft hiervoor een beurs gekregen van het ministerie van Onderwijs en Cultuur. Ramaker gaat met journalisten en redacties in gesprek en kijken naar zelfreflectie in het vak. De beurs stelt Ramaker voor 0,4 fte vrij om aan het onderzoek te werken met behoud van salaris. (NRC)