‘Biljartbond discrimineert met wedstrijden op zondag’

De bond is geschrokken van het oordeel, maar acht het onmogelijk er iets aan te veranderen.

Foto Marcel Antonisse/ANP

De Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB) maakt onterecht onderscheid op basis van godsdienst door wedstrijden op zondag te organiseren. Dat heeft het College voor de Rechten van de Mens geoordeeld in een zaak die was aangespannen door een man uit Urk.

De gereformeerde Albert Bakker, die uitkomt voor vereniging Het Groene Laken, mist naar eigen zeggen de kans finales te spelen omdat die doorgaans op zondagen worden gespeeld. Hij voelt zich op basis van zijn geloof uitgesloten en deed een beroep op de gelijkebehandelingswetgeving. Het College gaf hem daarin gelijk, vooral omdat de KNBB niet de noodzaak van wedstrijden op zondag heeft kunnen aantonen. De bond voerde aan dat er op zondagen de meeste spelers en bezoekers naar de wedstrijden kunnen komen.

De bond is erg geschrokken van het oordeel, zegt een woordvoerder. Een uitspraak van het College is niet bindend, maar geeft wel een duidelijk signaal af. “Dit kwam voor ons heel onverwacht. Het komt hard aan.” Volgens hem discrimineert de bond niet en vindt die het juist belangrijk zoveel mogelijk diversiteit te faciliteren. “We trekken ons dit zeer aan.”

Onmogelijk

Maar de KNBB kan ook niet veel veranderen, omdat dat naar eigen zeggen een onmogelijke zaak is. Voorbereidingen van toernooien zijn al een “hell of a job”, zegt de woordvoerder. Voor de “ongeveer driehonderd finales” - gewestelijk en landelijk - moeten geschikte locaties gevonden, maanden van tevoren, en speeldagen. “We zijn daarvan afhankelijk en van het aantal biljarts dat er in die lokalen staat.” Maar daar komt volgens de bond dan nog bij dat pas veel korter, ongeveer een maand, van tevoren de finalisten bekend zijn.

De bond beargumenteerde tijdens de zaak dat de zondag door de eigenaren van die biljartlokalen, vaak horecagelegenheden, wordt aangewezen als de beste dag. Hetzelfde geldt voor de spelers. Maar het College vond dit dus niet bewezen. “We houden al veel rekening met onze gelovige spelers, door bijvoorbeeld geen wedstrijden te spelen op christelijke feestdagen. Maar het is op dit punt onmogelijk rekening te houden met belangen van individuen. Er zijn ook mensen die liever niet op vrijdag willen spelen, of op zaterdag.”

Als een team van Bakkers vereniging Het Groene Laken zich voor de nationale finale zou plaatsen, dan zal de bond het team niet op de zondag indelen. Dat kan omdat het om een eendaagse finale gaat. Maar voor individuele kampioenschappen is dit volgens de bond niet mogelijk.

De woordvoerder wijst erop dat in de statuten van de bond is opgenomen dat wedstrijden op zondag worden afgewerkt, iets wat “democratisch is besloten” op een algemene ledenvergadering. “De heer Bakker wist hiervan toen hij lid werd en is daarmee akkoord gegaan.” Het is ook daarom dat de bond een eventuele rechtsgang positief tegemoet ziet.

Kort geding

Bakker zelf wil nog niet vooruitlopen op een daadwerkelijke gang naar de rechter. “Maar als we weer zo’n geval tegenkomen, dat ze ons basis van ons geloof discrimineren, dan kunnen we een kort geding overwegen.” Bakker is het “geheel oneens” met de argumenten van de bond en zegt dat de bond hem “al 21 jaar bewust tegenwerkt”.

“Ik wil dat de stérkste kampioen kan worden.”