Kamer van Koophandel maakte kostbare fouten bij inkoop diensten

De Kamer van Koophandel (KvK) heeft vorig jaar voor tientallen miljoenen euro’s diensten ingekocht zonder goed te letten op de regels voor aanbesteding. Dat blijkt uit het jaarverslag van de KvK dat donderdag naar buiten kwam.

In totaal gaat het om 38 miljoen euro, bijna 20 procent van de totale uitgaven van de KvK, die vorig jaar 187 miljoen euro bedroegen.

Circa tweederde van het foutief aanbestede bedrag heeft te maken met contracten die zijn afgesloten in de periode voorafgaand aan de fusie van veertien organisaties tot een nieuwe KvK, begin 2014. Het gaat vooral om contracten voor ICT-dienstverlening, facilitaire zaken als schoonmaak en beveiliging en de ov-jaarkaart voor werknemers. Bij deze contracten werd vaak gebruikgemaakt van verlengingsopties in eerder afgesloten contracten, terwijl deze eigenlijk beëindigd of opnieuw aanbesteed hadden moeten worden.

Volgens de KvK zijn direct maatregelen getroffen en zullen alle lopende, niet goed aanbestede contracten dit jaar en in de loop van 2017 vervangen worden door juist aanbestede contracten. Ook is een en ander gemeld bij het ministerie van Economische Zaken. De KvK staat niet onder verscherpt toezicht vanwege de verkeerde aanbestedingen.

De KvK zag het aantal medewerkers de afgelopen jaren afkalven tot 1.426. Dat aantal zal in 2018 verder zijn afgenomen tot 1.150, zegt een woordvoerder, onder meer door verdere digitalisering. (ANP)