Stelling van de week: Woonreferendum is geen goed idee

Wat beweegt de Rotterdammers, wat is het gesprek van de dag? Elke week legt NRC betrokken stadsbewoners een actuele stelling voor. Reacties en nieuwe stellingen zijn welkom via rotterdam@nrc.nl

Met al zo’n 1.500 handtekeningen – ruim voldoende voor een inleidend verzoek aan het stadsbestuur – komt een referendum over de nieuwe woonvisie van Rotterdam dichterbij. Een visie met meerdere kernpunten maar het referendumdebat vernauwt zich tot een politieke zwart-witdiscussie over slechts één punt: de doelbewuste afname van het aantal sociale woningen. De stelling luidt: een woonreferendum is geen goed idee.

Ronald Schneider, Leefbaar-wethouder: „Ik ben blij met het initiatief van huurdersorganisaties voor een woonreferendum omdat het mij de kans geeft de Woonvisie 2030 toe te lichten. Ze beslaat vele terreinen waarvan slechts enkele aan bod komen in de maatschappelijke discussie. Ik ben ook blij met de gezamenlijke brief van de woningcorporaties. Ze lieten eind maart weten dat de sociale woningvoorraad in de komende 15 jaar omlaag kan. Een welkome nuance in een zwart-witdiscussie.”

Christine Eskes, raadslid CDA: „Het CDA is geen voorstander van referenda omdat het ingewikkeld is het totale plaatje mee te nemen. Zo wordt gefocust op de vermindering van de goedkope woningvoorraad terwijl de Woonvisie 2030 de balans terug wil brengen in de wijken. Daarbij gaat het ook over het realiseren van duurdere woningen in goedkope wijken en investeren in zaken zoals de veiligheid en de kwaliteit van het onderwijs. ”

Querien Velter, raadslid SP: „Wij steunen het woonreferendum omdat de Woonvisie 2030 mensen tegenover elkaar plaatst met haar ongewenste afbraak van goedkope woningen. Hele groepen Rotterdammers worden vergeten. De beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen zakt dit jaar al door de ondergrens. Maar liefst 27 procent wordt direct toegewezen of bemiddeld aan huishoudens met urgentie of aan statushouders, blijkt. Met een grote kans op meer statushouders zal de vraag de komende jaren groeien. ”

Eric Smulders, Woonstad Rotterdam: „Een referendum lijkt geen geschikt middel voor een debat over ingewikkelde kwesties zoals de woonvisie vanwege de zwart-witbenadering. Het gaat over sentimenten in plaats van argumenten. De corporaties zien ruimte in de goedkope woningvoorraad waardoor die in de komende 15 jaar kan dalen, mits er ruim voldoende goedkope huurwoningen beschikbaar zijn voor de doelgroep en de sociale woningvoorraad goed wordt gemonitord.”